Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  192/T-Zbl

Obchodné meno: 
ISTROPOL SOLARY a.s.
 
Sídlo: 
267
Horné Mýto 930 13
 
IČO: 
34 146 768
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
18.09.1996
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 50/2007, Nz 15583/2007, NCRls 15563/2007
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Zápisnica z VZ 18.05.2007 + Účtovná závierka k 31.12.2006 + Výročná správa 2006 + Správa DR
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
Notárska zápisnica N 64/08, Nz 21512/08, NCRls 21297/08
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Zápisnica z VZ 15.05.2008 + Stanovy + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Stanovy - úplné znenie z 20.1.2009
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Zápisnica z VZ 15.05.2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Zápisnica z VZ z 13.06.2014
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Tibor Csémy
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Súhlas so zvolení za člena dozornej rady Ing. Mirek Zombor
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Zápisnica z VZ z 28.06.2016
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Gyula Zalabai, PhD.
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Rudolf Zajac
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Súhlas s výkonom funkcie - Ing. Ján Slančík
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 31.05.2017
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Zápisnica z VZ z 31.05.2017
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Tibor Csémy
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Mirek Zombor
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Zápisnica z VZ z 07.06.2019
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 17.06.2002)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.06.2002)
Zápisnica z VZ 28.05.2002
  (Dátum doručenia: 17.06.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Notárska zápisnica Nz 100/02, N 102/02
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Zápisnica z VZ z 28.5.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Zverejnenie v OV
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Zverejnenie v tlači
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Notárska zápisnica Nz 154/2002, N 156/2002
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Zápisnica z MVZ z 3.9.2002
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Listina prítomných na MVZ 03.09.2002
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Sčítacia karta MVZ 03.09.2002
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Zverejnenie pozvánky na MVZ 03.09.2002
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Doplnok k návrhu
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Rudolf Zajac, Zvolen
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Lucian Lupták, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena DR - Jozef Takáč, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Ján Slančík, Dobrá Niva
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Milan Serbák, PhD., Hrnčiarovce nad Parnou
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Josef Pařízek, Piešťany
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Ján Beňovský, Senec
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Gyula Zalabai, PhD., Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Mirek Zombor, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tibor Csémy, Šamorín
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Kópia o zaplatení SP=5.200,-- Sk za zmenu
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Odstúpenie z funkcie člena DR - Jozef Takáč, Bratislava
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Odstúpenie z funkcie člena DR - Jozef Takáč, Bratislava
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Faktúra č. 201015 + objednávka
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Faktúra č. 201140
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.02.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 10.02.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Zápisnica z MVZ 29.05.2003
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Listina prítomných akcionárov ku dňu 26.05.2003
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Sčítacia karta
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Pozvánka na MVZ 29.05.2003
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Zápisnica z VZ 27.06.2003
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Správa dozornej rady k výsledkom hospodárenia
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Správa audítora pre účtovnú jednotku
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Podnikateľský zámer na rok 2003
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Návrh zmeny stanov na VZ 27.06.2003
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Notárska zápisnica Nz 55539/03, N 147/03
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Sčítacia karta
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Pozvánka na VZ 27.06.2003
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Ján Slančík, Dubové
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Josef Pařízek, Piešťany
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Zuzana Hupková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Dóra Zalabai, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Marta Zomborová, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR 16.07.2003
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Návrh č. 1 k návrhu na zmenu
  (Dátum doručenia: 28.07.2003)
Zápisnica z MVZ 07.03.2003
  (Dátum doručenia: 28.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Zápisnica z MVZ 22.08.2003
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Žiadosť o zvolanie MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Notárska zápisnica Nz 73789/03, N 178/03
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Sčítacia karta
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Účtovný doklad
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Informácie pre program MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.12.2003)
Notárska zápisnica Nz 109108/03, N 246/03
  (Dátum doručenia: 10.12.2003)
Zápisnica z MVZ 14.11.2003
  (Dátum doručenia: 10.12.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Notárska zápisnica č. N 61/04, Nz 34974/04.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Výročná správa r. 2003.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 23.04.2004.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Zápisnica z VZ + Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Zápisnica zo zasadnutia prestavenstva
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Zápisnica z MVZ 20.01.2006
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Sčítacia karta
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Notárska zápisnica N 6/06, Nz 2420/06, NCRls 2390/06 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Zápisnica + Výročná správa 2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Notárska zápisnica N 42/2006, Nz 20995/2006, NCRls 20899/2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)