Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  135/B-Zbl

Obchodné meno: 
On Ret, družstvo – v likvidácii
 
Sídlo: 
Panenská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
 
IČO: 
00 500 674
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1978
 
Uložené listiny: 
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov dňa 19.4.2001
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov z 19.4.2001
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Program zhromaždenia delegátov dňa 23.4.2002
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 23.4.2002
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
uznesenei zo zhromaždenia delegátov dňa 23.4.2002
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Podpisové vzory - Ing. Adrián Ďurček, Ing. Juraj Plechlo, Ing. Vladimír Švarc, Ing. Anna Grollová, JUDr. Alojz Rakovský, JUDr. Martin Katriak, RSDr. Ing. Ivan Srpoň,Ing. Ján Kysucký, Ing. Alena Koudelová, Ing. Anna Skovajsová, Karol Árpa, Alena Szabóvá, Mároa Kňazovická
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 04.12.2002)
Zápisnica zo 7. riadnej schôdze Predstavenstva zo dňa 10.6.2002
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Zápis o schválení uznesenia Predstavenstva zo dňa 30.4.2002
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Podpisový vzor - Ing. Anna Grollová
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Výpis z Obchodného registra oddiel Dr. čílo 135/B
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
uznesenie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
stanovy zo dňa 29.4.2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
výročná správa,účtovná závierka a správa audítova za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 1.4.2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.4.2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Stanovy zo dňa 29.4.2003
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Stanovy zo dňa 27.4.2004 + návrh + výpis z obchodného registra
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
výročná správa 2004, zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 22.4.2005 2x
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov COOP Jednoty Bratislava zo dňa 25.4.06, Výročná správa za rok 2005, Správa o činnosti Predstavenstva zo dňa 22.4.05, Správa o činnosti Kontrolnej komisie od apríla 2005 do apríla 2006, Správa mandátovej komisie zo dňa 25.4.06, Návrh zmeny stanov, Stanovy zo dňa 25.4.06
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 12.03.2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
Výpis z obchodného registra zo dňa 8.4.2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Správa o činnosti predstavenstva od 20.4.2007 do 21.4.2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Správa o činnosti Kontrolnej komisie od 4.2007 do 4.2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Správa mandátovej komisie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 21.4.2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Výročná srpáva za rok 2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
zápisnica z mimoriadnej schôdzky 29.4.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
stanovy 29.4.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
výpis z obchodného registra 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov z 27.4.2010
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
Oznámenie + Pozvánka na zhromaždenie delegátov, Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.2009 s prílohami : Rokovací poriadok, Výročná správa za rok 2008, Návrh na rozdelenie zisku, Správa o činnosti predstavenstva, termíny konania členských schôdzí, Správa o činnosti Kontrolnej komisie, Správa mandátovej komisie, Uznesenie
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Návrh Stanov, Nové znenie Stanov 21.4.2009
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 21.4.2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 21.4.2008, listina prítomných a pozvánka
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
výročná správa 2010, zápisnica zo zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
návrh na zmenu stanov 19.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
návrh na odvolanie členov predstavenstva 19.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
stanovy 19.12.2012 2x
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa, Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 28.11.2012 s prílohami
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Stanovy zo dňa 28.11.2012.
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.11.2013)
Stanovy zo dňa 17.05.2012.
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Stanovy zo dňa 17.3.2015
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 26.3.2015
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.3.2015
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.07.2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Mgr. Lucia Kyliánová
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Stanovy zo dňa 02.07.2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie družstva zo dňa 01.07.2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia spolčnosti zo dňa 24.06.2014,Výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 16.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 06.11.2013)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 10.10.2016 a prílohy .zep
  (Dátum doručenia: 16.02.2017)
Úplné znenie stanov ku dňu 10.10.2016.zep
  (Dátum doručenia: 16.02.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 16.02.2017)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov.zep
  (Dátum doručenia: 22.08.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 22.08.2018)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 22.08.2018)
Zmluva o vklade casti podniku do ZI spolu so znaleckym posudkom.zep
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Zoznam majetku k 30.09.2020
  (Dátum doručenia: 26.01.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)