Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10472/T-Zbl

Obchodné meno: 
LOAR-VE, a.s.
 
Sídlo: 
Jesenského 6
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
34 125 779
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
08.08.1995
 
Uložené listiny: 
Sz
  (Dátum doručenia: 13.03.2002)
dodatok
  (Dátum doručenia: 13.03.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Výkaz ziskov a strát r. 2003.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Súvaha r. 2003.
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.05.2004)
Vyhlásenie o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 12.05.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Podpisový vzor.
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Podpisový vzor konateľa JUDr. Erika Csekes, Bratislava
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.02.2007)
Zápisnica z MVZ 29.01.2007
  (Dátum doručenia: 02.02.2007)
Zápisnica z MVZ 09.03.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z MVZ 20.09.2007
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Zápisnica z MVZ 04.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.12.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - JUDr. Silvia Bernáthová
  (Dátum doručenia: 07.12.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ákos Fazekas
  (Dátum doručenia: 07.12.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Vyhlásenie z 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Notárska zápisnica N 68/09, Nz 24098/09, NCRls 24525/09 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
Notárska zápisnica N 123/09, Nz 53809/09, NCRls 54404/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Notárska zápisnica N 48/10, Nz 26542/10, NCRls 26975/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.09.2010)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 02.09.2010)
Vzdanie sa funkcie člena DR - JUDr. Erika Csekes
  (Dátum doručenia: 02.09.2010)
Zápisnica z MVZ 02.08.2010
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2010
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Notárska zápisnica N 196/11, Nz 49228/11, NCRls 50332/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.12.2011)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 09.12.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Zápisnica z MVZ z 06.08.2013
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Zápisnica z MVZ z 17.4.2015
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Réka Világi
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Éva Nagyvendégi
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Notárska zápisnica N 226/2017, Nz 28107/2017, NCRls 28703/2017
  (Dátum doručenia: 16.08.2017)
Listina prítomných akcionárov na MVZ 15.08.2017
  (Dátum doručenia: 16.08.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Notárska zápisnica N 638/2018, Nz 29478/2018, NCRls 10037/2018
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Listina prítomných akcionárov na MVZ 12.09.2018
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Notárska zápisnica N 26/2019, Nz 7113/2019, NCRls 7259/2019
  (Dátum doručenia: 12.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2019)
Zápisnica z VZ z 22.7.2019
  (Dátum doručenia: 05.08.2019)
Listina prítomných akcionárov na VZ
  (Dátum doručenia: 05.08.2019)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Notárska zápisnica N 41/2022, Nz 17112/2022, NCRls 17508/2022
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)