Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4365/B-Zbl

Obchodné meno: 
Infra Services, a. s.
 
Sídlo: 
Hraničná 10
Bratislava 821 05
 
IČO: 
43 898 190
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.12.2007
 
Deň výmazu: 
01.06.2021
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Podpisové vzory - Ing. Daniel Gemeran, Ing. Jaroslav Néma
  (Dátum doručenia: 09.11.2010)
Podpisový vzor - Ing. roman Wiener
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Prezečná listina z 15.6.2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Notárska zápisnica N 6745/2007, Nz 54985/2007, NCRls 54572/2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 15.6.2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Notárska zápisnica N 182/2008, Nz 26249/2008, NCRls 25957/2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení z 2.4.2012
  (Dátum doručenia: 19.04.2012)
Notárska zápisnica N 84/2014, Nz 16389/2014, NCRls 16704/2014 z 30.4.2014, stanovy
  (Dátum doručenia: 05.05.2014)
Notárska zápisnica N 447/2013, Nz 56712/2013, NCRls 57505/2013
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2013
  (Dátum doručenia: 19.08.2013)
zápisnica z valného zhromaždenia 27.6.2012
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.08.2013)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Radoslav Jakub
  (Dátum doručenia: 05.05.2014)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.11.2010)
Podpisový vzor - Ing. Zsolt Lukáč
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Podpisový vzor - JUDr. Peter Ďurček
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. František Sobota
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Roman Masár
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Peter Hamaj
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Filípek
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Stanovy (úplné znenie) zo dňa 12.8.2016
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Plnomocenstvo z 31.3.2014
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 22.08.2016)
Zápisnica z voľby DR.zep
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
zapisnica z rozhodnutia jedineho akcionara
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
zápisnica z volieb zástupcu zamestnancov
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Vzdanie sa funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.11.2009
  (Dátum doručenia: 09.11.2010)
Úplné znenie stanov z 12.01.2011
  (Dátum doručenia: 04.02.2011)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.01.2018)
výročná správa 2011, správa o súlade
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011, rozpočet na rok 2012
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Živnostenský list z 22.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
Zápisnica zo zasadania predstavenstva z 27.5.2009
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
Notárska zápisnica N 83/2009, Nz 17519/2009, NCRls 17719/2009
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Boris Gregor, zo dňa 7.11.2011
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Rastislav Gajarský, zo dňa 26.9.2011
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Radoslav Jakab, zo dňa 26.9.2011
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 7.11.2011
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Podpisové vzory - Róbert Paulen, Ing. Jaroslav Néma, Ing. Daniel Gemeran
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
Živnostenský list z 21.2.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Živnostenský list z 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 27.12.2013
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
účtovná závierka 2011, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Živnostenský list z 4.2.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Živnostenský list z 18.12.2007
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
Živnostenské listy z 17.12.2007 - 11x
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
Prehlásenie správcu vkladu z 11.12.2007
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
Podpisový vzor - Jaroslav Paulický
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Zmluva o zluceni BVS INS.asice
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 05/2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)