Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  224/T-Zbl

Obchodné meno: 
THERMALPARK DS, a.s.
 
Sídlo: 
Gabčíkovská cesta 237/38
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
31 450 920
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
29.09.1994
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Dodatok č. 5 k stanovám
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Vyhlásenie člena štatutárneho orgánu - Ing. Csaba Matlák, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Vyhlásenie člena štatutárneho orgánu - Mgr. Priska Czúfalová, Orechová Potôň
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Podpisové vzory nových členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Podpisové vzory.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie, Ing. Juraj Ravasz.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie, Ing. Zoltán Zalaba.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie, Mgr. Tomáš Gögh.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie, Ing. Ernest Fekete.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie, Ing. Július Hegyi.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie, Ing. Ladislav Garay.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Pozvánka n MVZ
  (Dátum doručenia: 17.02.2006)
Notárska zápisnica N 3/2006, NZ 5050/2006, NCRls 5041/2006
  (Dátum doručenia: 17.02.2006)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Zoltán Bugár, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 17.02.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.02.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti na zasadnutí MVZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Notárska zápisnica N 65/07, Nz 25631/07, NCRls 25467/07
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Notárska zápisnica N 65/07, Nz 25631/07, NCRls 25467/07
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Zápisnica z VZ 16.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Notárska zápisnica č. N 42/08, NZ 26061/08, NCRls 25775/08 z 18.6.2008 - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Vyhlásenie o postúpení pohľadávky z 19.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania z 19.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Stanovy - úplné znenie z 16.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Notárska zápisnica N 122/09, Nz 53267/09, NCRls 53813/09
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pál Keszegh
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Gábor Hulkó, PhD.
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor predsedu predstaventva - Ing. Pál Keszegh
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dana Habánová
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Alexander Dakó
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Mgr. Ferenc Andrássy
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Zolátn Bugár
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.01.2012)
Notárska zápisnica N 175/11, Nz 58490/11, NCRls 59643/11
  (Dátum doručenia: 09.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.01.2012)
Správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Zápisnica z VZ 24.04.2009
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Zápisnica z VZ 29.06.2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Podpisový vzor Ing. László Garay
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Podpisový vzor Ing. František Ambrovics
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 21243/2013, NCRls 21659/2013
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Vyhlásenie o vklade nehnuteľnosti do spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Prehlásenie prestavenstva o zmene výšky základného imania
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Správa predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.01.2015)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ladislav Bachman
  (Dátum doručenia: 02.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Notárska zápisnica N 278/2016, NZ 29195/2016, NCRls 30013/2016
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Správa predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Vyhlásenie o vklade nehnuteľnosti do spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
Znalecký posudok č. 29/2016
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Notárska zápisnica N 27/2019, Nz 1886/2019, NCRls 1937/2019
  (Dátum doručenia: 05.02.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.02.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Notárska zápisnica Nz 51/02, N 52/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Zápisnica z MVZ z 7.3.2002
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Pozvánka na MVZ 07.03.2002
  (Dátum doručenia: 23.04.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 36631/03, N 102/03 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Zápisnica z 21. rokovania Mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Notárska zápisnica č. N 121/04, Nz 59192/04.
  (Dátum doručenia: 07.09.2004)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Znalecký posudok č. 31/2016
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)