Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10037/T-Zbl

Obchodné meno: 
YMS, a.s.
 
Sídlo: 
Hornopotočná 1
Trnava 917 01
 
IČO: 
36 224 278
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.10.1997
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 529/02, N 594/02 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Vyhlásenie členov predstavenstva + podpisové vzory - Ing. Mikuláš Szapu st., Trnava, Ing. Mikuláš Szapu ml., Trnava, Bc. Michaela Demovičová, Trnava
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 103/97, N 175/97 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 175/99, N 267/99
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Vyhlásenie členov predstavenstva + podpisové vzory - Ing. Mikuláš Szapu st., Trnava, Ing. Mikuláš Szapu ml., Trnava, Bc. Michaela Demovičová, Trnava
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Vyjadrenie DR
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Overenie výročnej správy za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Listina prítomných na VZ 23.06.2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Zápisnica z VZ 23.06.2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Pozvánka na VZ 23.06.2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Zápisnica z VZ 23.09.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Pozvánka na VZ 23.09.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Listina prítomných z 23.09.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Vyjadrenie DR
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Prehľad peňažných tokov (CASH FLOW)
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Daňové doklady
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Audítorská správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Útčovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Zápisnica z VZ 09.05.2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Mikuláš Szapu, Trnava
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Miloš Červený, Brestovany - Horné Lovčice
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Notárska zápisnica N 180/2006, Nz 22706/2006, NCRls 22746/2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Overenie výročnej správy
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Notárska zápisnica N 298/2006, Nz 36990/2006, NCRls 36856/2006
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Notárska zápisnica N 97/2007, Nz 13377/2007, NCRls 13361/2007
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Mikuláš Szapu st., Trnava
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Mikuláš Szapu ml., Trnava
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Bc. Michaela Demovičová, Trnava
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Miloš Červený, Brestovany - Horné Lovčice
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Michaela Szapuová, Trnava
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Eva Szapuová, Biely Kostol
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Podpisový vzor člena dozornej rady Eugénia Skaloudová, Trnava
  (Dátum doručenia: 13.04.2007)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Overenie výročnej správy
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Overenie výročnej správy 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Miloš Červený
  (Dátum doručenia: 16.10.2009)
Zápisnica z VZ 24.06.2009
  (Dátum doručenia: 16.10.2009)
Notárska zápisnica N 366/10, Nz 54108/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
zápisnica z dozornej rady 13.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
vyhlásenie s podpisovým vzorom Mgr. Bachorík
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
vyhlásenie s podpisovým vzorom Ing. Dubná
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
vyhlásenie s podpisovým vzorom Ing. Szapu st.
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
vyhlásenie s podpisovým vzorom Ing. Szapu ml.
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
vyhlásenie s podpisovým vzorom Ing. Kanásová
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Výročná správa 1.4.2009-31.3.2010
  (Dátum doručenia: 31.08.2010)
Správa audítor + Účtovná závierka k 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 31.08.2010)
Notárska zápisnica N 265/11, Nz 31552/11
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
vyhlásenie člen DR
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.03.2011
  (Dátum doručenia: 31.10.2011)
Výročná správa 01.04.2010 - 31.03.2011
  (Dátum doručenia: 31.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
Výročná správa 01.04.2012-31.03.2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Výročná správa za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Notárska zápisnica N 54/2015, Nz 2896/2015
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2015)
Výročná správa za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 04.11.2015)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Notárska zápisnica N 262/2016, Nz 26015/2016
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Zápisnica č. 1/2016 z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor Ing. Mikuláš Szapu ml.
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor Ing. Lucia Dubná
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor Milan Kánya
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor Ing. Mikuláš Szapu st.
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor Ing. Denisa Kanásová
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor Ing. Eva Szapuová
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Výročná správa za obdobie 04/2015 - 03/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za obdobie 04/2016 - 03/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Notárska zápisnica N 296/2018, Nz 23500/2018
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady Bc. Michaela Demovičová
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Výročná správa za obdobie 04/2017 - 03/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Zápisnica z dozornej rady 7/1/2019 z 25.7.2019
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Notárska zápisnica N 248/2019, Nz 23730/2019
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Zápisnica z dozornej rady 7/2/2019 z 26.7.2019
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Mikuláš Szapu st.
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Mikuláš Szapu ml.
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2019)
Výročná správa za obdobie 04/2018 - 03/2019
  (Dátum doručenia: 11.01.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.11.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.11.2020)
Notárska zápisnica N 118/2021, Nz 10704/2021
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Mikuláš Szapu st.
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Lucia Dubná
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Mikuláš Szapu ml.
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Bc. Michaela Demovičová
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Eva Szapuová
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Zápisnica 23/4/2021 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)