Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4393/B-Zbl

Obchodné meno: 
Trenkwalder, a. s.
 
Sídlo: 
Mickiewiczova 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
 
IČO: 
35 861 169
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.07.2003
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva z 2.6.2003
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Spoločenská zmluva z 23.6.2003
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Listina konateľov - Ing. Ľuboš Sirota, PhDr. Lívia Osvaldová, CSc.
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Listina konateľov - Ing. Luboš Sirota, PhDr. Lívia Osvaldová, CSc.
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 30.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Dodatok k spoločenskej zmluve z 30.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 17.2.2004
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.11.2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Výpis zo živnostenského registra z 2.12.2004, č. živnostenského registra 101/15085: Trenkwalder Management Partners Search, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Výpis zo živnostenského registra z 2.12.2004, živnostenský register č. 101-13569: Trenkwalder Management Partners Temps, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Výpis zo živnostenského registra z 2.12.2004, č. živnostenského registra 101-15569:Trenkwalder Management Partners Online, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Výpis zo živnostenského registra z 2.12.2004, č. živnostenského registra 101-6298: Trenkwalder Management Partners Consulting, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Zápisnica z riadneho rokovania VZ z 16.11.2004
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Listina prítomných na VZ z 16.11.2004
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Notárska zápisnica N 715/2004, Nz 82352/2004 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Notárska zápisnica N 716/2004, Nz 82354/2004 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Notárska zápisnica N 717/2004, Nz 82356/2004 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Notárska zápisnica N 718/2004, Nz 82358/2004 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Trenkwalder Management Partners Temps, s.r.o.: Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.11.2004 + Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Trenkwalder Management Partners Search, s.r.o.: Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.11.2004 + Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Trenkwalder Management Partners Online, s.r.o.: Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.11.2004 + Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Trenkwalder Management Partners Consulting, s.r.o.: Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.11.2004 + Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Výročná správa za rok 2003, ktorej súčasťou je účtovná závierka za rok 2003 a audítorská správa
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.6.2005 + Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Rozhodnutie zo 14.12.2004 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.6.05
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 6.9.06
  (Dátum doručenia: 11.09.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.9.2006
  (Dátum doručenia: 09.10.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2006
  (Dátum doručenia: 07.12.2006)
Plnomocenstvo zo dňa 26.6.2008 - Mgr. Ing. Dušan Tomka
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Návrh o zlúčení medzi Trekwalder, a.s a ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovensko, s.r.o. (nástupnícka spoločnosť - Trenkwalder, a.s.)
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Návrh o zlúčení medzi Trekwalder, a.s a MP servis, s.r.o. (nástupnícka spoločnosť - Trenkwalder, a.s.)
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Návrh o zlúčení medzi Trekwalder, a.s a MS - ATLAS SLOVAKIA, a.s. (nástupnícka spoločnosť - Trenkwalder, a.s.)
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007, Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia 15.11.2006
  (Dátum doručenia: 07.12.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.9.2006
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 6.9.2006
  (Dátum doručenia: 11.09.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 12.7.2007
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.7.2007
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/38985-2/CR1 zo dňa 6.9.2007
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.8.2007, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 31.8.2007
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Notárska zápisnica N 583/2007, Nz 58952/2007, NCRls 58554/2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Rozhodnutie prvých členov dozornej rady z 14.12.2007
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Ustanovenie do funkcie a podpisový vzor - Ing. Ingrid Grebecová, Ing. Luboš Sirota
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Ingrid Grebecová, Ing. Luboš Sirota
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Notárska zápisnica N 470/2008, Nz 37116/2008, NCRls 36942/2008
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Notárska zápisnica N 472/2008, Nz 37119/2008, NCRls 36945/2008
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Notárska N 471/2008, Nz 37117/2008, NCRls 36943/2008
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnsoti zo dňa 28.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora 26.03.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 24.6.2009 - 2x
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Stanovy z 15.10.2010
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Notárska zápisnica N 475/2008, Nz 37251/2008, NCRls 36939/2008
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Notárska zápisnica N 575/2007, Nz 58138/2007, NCRls 57845/2007, stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Úplné znenie stanov z 19.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Stanovy z 15.1.2009
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Notárska zápisnica N 953/2010, Nz 37699/2010, NCRls 38297/2010
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami z 27.4.2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
výročná správa 2008 - 2x
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Výročná správa za rok 2010 - 2x
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2010 - 2x
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Notárska zápisnica N 1070/2012, NZ 57342/2012, NCRls 58225/2012 z 19.12.2012
  (Dátum doručenia: 19.12.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.11.2012)
notárska zápisnica N814/2012, Nz 43082/12 13.11.2012
  (Dátum doručenia: 22.11.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 14.1.2013
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Podpisový vzor - Ing. Ján Trgala
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Čestné vyhlásenie z 16.1.2013
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Vyhlásenie zo dňa 16.4.2012
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
uznesenie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.03.2013)
uznesenie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
podpisový vzor JUDr. Ľubica Salamonová
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Notárska zápisnica N 248/2013, Nz 12316/2013
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Oznámenie o schválení účtovnej závierky zo dňa 02.12.2015
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.1.2013
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2011 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2011 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 30.01.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)