Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  792/S-Zbl

Obchodné meno: 
STEFE SK, a. s.
 
Sídlo: 
Na Troskách 26
Banská Bystrica 974 01
 
IČO: 
31 630 278
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
05.06.1995
 
Uložené listiny: 
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 01.02.2002)
SZ
  (Dátum doručenia: 20.02.2002)
dodatok k SZ
  (Dátum doručenia: 01.02.2002)
podpisjový vzor
  (Dátum doručenia: 01.02.2002)
SZ
  (Dátum doručenia: 17.04.2002)
SZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
ÚZ 2001
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Vymenovanie do funkcie, podpis. vzory
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
SZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Účtovná závierka 2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Rozhodnutie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
SZ
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
účtovná závierka+výrčná správa+správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 18.11.2004)
NZ 77328/2004
  (Dátum doručenia: 08.11.2004)
NZ 77327/2004
  (Dátum doručenia: 08.11.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 08.11.2004)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.11.2004)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 09.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.11.2004)
Živnotenský list
  (Dátum doručenia: 16.02.2005)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.02.2005)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 16.02.2005)
Výročná správa, účtovná závierka r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
správa o previerke konsolidovanej účt. závierky 2004 + audítorská správa + výročná správa
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
správa o previerke ročnej závierky 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
NZ z 29.5.2006
  (Dátum doručenia: 03.08.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 07.12.2006)
znalecký posudok č.41/2004
  (Dátum doručenia: 27.01.2005)
zmluva o prevode listinných papierov
  (Dátum doručenia: 27.01.2005)
výročná správa spoločnosti 2006
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
správa audítora+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
plná moc k hlasovaniu
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
účtovná závierka2007+správa audít.2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Zápisniva z riadneho zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
ustanovenie do funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
správa audítora+účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 21.09.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Zápisnica z VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
správa audítora+účt.závierka 2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
správa audítora+účt.závierka 2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
NZ 28522/2009 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Zápisnica z 13. zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Zápisnica z VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Zápisnica z 14 zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
ÚZ 2011+správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Znalecký posudok č. 28/11 + kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 14.08.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 31.03.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.03.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Záp. z val. zhrom - not. záp.
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
ÚZ 2012 + AS 2012 + VS 2012
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
PV + súhlas so zvolením
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 20.12.2015)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 20.12.2015)
súhlas s menovaním.zep
  (Dátum doručenia: 20.12.2015)
plná moc na VZ.zep
  (Dátum doručenia: 20.12.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
čestné vyhlásenie.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa §5 ods. 3 zákona ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
čestné vyhlásenie.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 13.12.2017)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 13.12.2017)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
súhlas s menovaním Ing. Obšívaný.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
súhlas s menovaním Mag. Ing. Barthl.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2020)
rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
stany.asice
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)