Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  15/N-Zbl

Obchodné meno: 
OSRAM, a.s.
 
Sídlo: 
Komárňanská cesta 7
Nové Zámky 940 93
 
IČO: 
00 613 797
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.12.1990
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Heleny Grófovej
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Osvedčenie z VZ - N 113/2006
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Výročná správa za r.2005, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Jörg Uwe Neumann ,Ing.Roman Slobodník
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Osvedčenie z VZ - N 75/2007+ účtovná závierka k 30.9.2006, výročná správa
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
N 103/08 -rozh.akcionára, stanovy,výročná správa za r.2007
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Súhlas so zvolením Ondreja Bernátha za člena DR
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Osvedčenie o zvolení za člena DR
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor Stefana Fritza - člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor konateľa - Robert Caban
  (Dátum doručenia: 10.10.2008)
N 371/2008 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.10.2008)
N132/2009-výr.správa r.2008, stanovy, rozhod.jedin.akcionára
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Rozhodnutie akcionára+ stanovy
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Výročná správa za r.2009
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Správa audítora r.2009
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností II.
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 28.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Miklós Kálmán Bittera
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Andrej Árendáš
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Stanovy II.
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Výročná správa,účtovná závierka k 30.09.2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
Zmluva o cezhraničnom zlúčení
  (Dátum doručenia: 04.03.2011)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 04.03.2011)
Rozhodnutie akcionára - N 44/2011
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Zmluva o cezhraničnom zlúčení
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Podpisový vzor - Frank Ilenberger
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Rozhodnutie jedn. akcionára
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Robert Caban
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
N 407/2012 - rozhodnutie jedin. akcionára + stanovy
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka za r. 2011, správ audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Rozhodnutie akcionára N 800/2012+stanovy
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Súhlas so zvolením
  (Dátum doručenia: 29.01.2013)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.01.2013)
Rozhodnutie akcionára N 68/2013
  (Dátum doručenia: 29.01.2013)
Voľba člena DR- záverečný protokol
  (Dátum doručenia: 25.10.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.10.2013)
Rozhodnutie akcionára - N 1241/2013
  (Dátum doručenia: 25.10.2013)
Účtovná závierka za r.2012,výročná správa , správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
ŽO
  (Dátum doručenia: 29.05.2015)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 29.05.2015)
2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 09/2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 09/2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Dodatok č. 1 k zmluve o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 19.12.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Výročná správa za obdobie 10/2014 - 09/2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 09/2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 09/2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Zápisnica z volieb
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Výpis uznesenia č. 38
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
Výpis uznesenia č. 39,prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
Notárska zápisnica N 281/02, Nz 303/02- osvedčenie z valného zhromaždenia, výročná správa za r. 2001
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva Tibora Bednárika
  (Dátum doručenia: 19.02.2003)
Podpisový vzor člena prestasvenstva Bernd Günthera Naujoksa
  (Dátum doručenia: 06.02.2003)
Notárska zápisnica N 720/02, Nz 712/02 - osvedčenie o valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 19.02.2003)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 19.02.2003)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2001, výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 26.02.2003)
Podpisový vzor - Andrew Ian Edger
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Notárska zápisnica N 420/2003 Nz 54319/2003 - osvedčenie zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Podpisový vzor - Ing. Johann Alois Müllauer
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Notárska zápisnica N 548/2003 NZ 81233/2003 - osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Výročná správa za r.2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Správa audítora za r.2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Vyhlásenie a podpisový vzor PaedDr.Drahomíry Szabovej
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.12.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2002
  (Dátum doručenia: 03.12.2003)
Výročná správa za r. 2002
  (Dátum doručenia: 03.12.2003)
Osvedčenie z VZ-N111/2005
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Výročná správa za r.2004, správa audítora, účtovná závierka za r.2004
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2012 - 30.09
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2012 - 30.09
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2012 - 30.09
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2018)
Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2018)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.10.2018)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 29.10.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 02.08.2019)
Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
  (Dátum doručenia: 02.08.2019)
Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním - Ing. Miriam Kollárová
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním - Yunus Dogan
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním - Dipl. Ing. Bernd Günther Naujoks
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
Výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)