Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  166/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce
 
Sídlo: 
Ratkovce 920 42
 
IČO: 
00 208 485
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1975
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Dekrét audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Zápisnica z VČS 04.05.2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Úmrtný list
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Daniška, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Anna Gajarská, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Marián Dritomský, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Janka Gajarská, Ratkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mária Hercegová, Ratkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anton Kovarský, Leopoldov
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ladislav Mačura, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Igor Málik, Červeník
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Božena Malovcová, Ratkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dušan Malovec, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Žigo, Ratkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Vladimír Žemla, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - František Zachar, Žlkovce
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov Po
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2006 + Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Premena SK na EURO
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Správa audítora za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Správa audítora za rok 2010
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Správa audítora za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Správa audítora za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2013
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Dodatok č. 2 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 03.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 04.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Dodatok č. 3 k stanovám
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Zápisnica z VČS z 28.12.2016
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Podpisový vzor podpredsedu družstva Igor Málik
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Kamila Farbáková
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Anna Gajarská
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Alojz Zachar
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Oľga Žigová
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Zápisnica z VČS z 29.06.2017
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Dodatok č. 5 k stanovám
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Zápisnica z VČS z 23.06.2020
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva František Zachar
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Notárska zápisnica N 515/2021, Nz 29700/2021, NCRls 30476/2021
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 28.09.2021
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Podpisový vzor členov predstavenstva Benjamín Brocka, Ing. Jozef Daniška, Juraj Mačaj, Mgr. Lucia Nešťáková, Ing. Marek Mačaj
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Podpisový vzor členov kontrolnej komisie Kamila Farbáková, Igor Málik, Alojz Zachar
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Notárska zápisnica N 515/2021, Nz 29700/2021, NCRls 30476/2021 - Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 14.10.2021)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)