Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  101/N-Zbl

Obchodné meno: 
MEVAK a.s.
 
Sídlo: 
Biovetská 32
Nitra 949 05
 
IČO: 
31 412 718
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Výročná správa za r.2005, Správa audítora, Účtovná závierka za r.2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Podpisové vzory - Ing. Alexander Lipčák, Ing. Marta Lobotková, Ing. Peter Rehák
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
N 179/2007-priebeh riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
N 168/2008 - rozhodnutie VZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
N 142/2009 - osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
N 185/2009 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 26.10.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr.Jozef Lalo
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Výročná správa za r.2008
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
N 289/2009 - osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Výročná správa za r. 2009
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Audítorská správa za r.2010
  (Dátum doručenia: 02.11.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Výročná správa za r. 2010
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Výročná správa za r. 2011
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Výročná správa za r. 2012
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva II.
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.docx
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.12.2019)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 13.12.2019)
Výkaz ziskov a strát, súvaha k 31.12.2000, výročná správa za rok 2000
  (Dátum doručenia: 18.01.2002)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 155/92, Nz 158/92, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 902/92, Nz 870/92, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 145/92, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 202/95, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 6/96, Nz 19/96, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 83/97, Nz 182/97, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 282/98, Nz 282/98, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica N 129/01, Nz 130/01, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Podpisové vzory.
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Výkaz ziskov a strát, súvaha k 31.12.2001, výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Listina orgánov spoločnosti - podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.10.2002)
Výročná správa, správa audítora, účtovná závierka za rok 2002, finančný plán na rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Výročná správa, správa audítora, účtovná závierka za rok 2003, finančný plán na rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Podpisové vzory členov predstavenstva Ing. Alexandra Lipčáka, Ing. Karola Melocíka, Ing. Petra Reháka
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Notárska zápisnica N 314/2005, Nz 31463/2005, NCRIs 33673/2005
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Rozhodnutie o udelení licencie
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Súhlas so zvolením člena predstavenstva - Ing. Alexander Lipčák, Ing. Peter Rehák, Ing. Karol Melocík
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Súhlas so zvolením člena predstavenstva - Ing. Alexander Lipčák, Ing. Peter Rehák, Ing. Karol Melocík
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  27.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)