Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  183/T-Zbl

Obchodné meno: 
EEWS, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Bottova 40
Trnava 917 00
 
IČO: 
34 099 816
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
20.04.1994
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ 03.05.2006
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Zápisnica z VZ 30.04.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Informácia o audite výročnej správy + Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z VZ 05.05.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Informácia o audite výročnej správy + výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
konsolidovaný výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Zápisnica z MVZ 28.11.2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Listina o konateľovi - Ing. Jaroslav Miklánek, Trnava
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Listina o konateľovi - Ing. Miroslav Hlavna, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zápisnica z VZ 02.09.2004
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jaroslav Miklánek, Trnava
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Správa nezávislého audítora pre spoločníkov
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Audítorská správa o overení účtovnej závierky k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Zápisnica z VZ 06.05.2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
Zápisnica z VZ z 22.10.2018
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
Podpisový vzor konateľa Ing. Jaroslav Miklánek
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Zápisnica z VZ z 21.04.2021
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Zmluva o prevode obchodného podielu z TENNIS INVEST, s.r.o. na Ing. Miroslav Hlavna
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Vyhlásenie o splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Zápisnica z VZ z 20.04.2021
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)