Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4677/B-Zbl

Obchodné meno: 
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
 
Sídlo: 
Satinského I.7770/1
Bratislava 811 08
 
IČO: 
44 570 783
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
31.12.2008
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice, Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Notárska zápisnica N 1520/2008, Nz 62548/2008, NCRls 61997/2008 z 18.12.2008, zakladateľská listina, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
NZ_06.05.2021.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 02.12.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 02.12.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára_NsM.asice
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Rozhodnutie MZ SR.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Notaárska zápisnica N 167/2018 , Nz21480/2018
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Zápisnica č. 4/2012 z rozhodnutie jediného akcionára z 30.5.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zápisnica č. 1/2011 z rozhodnutie jediného akcionára z 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 29.05.2015)
zápisnica 18--22.5.2015
  (Dátum doručenia: 29.05.2015)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Notárska zápisnica N 697/2009, Nz 21869/2009, NCRls 22245/2009 z 29.6.2009, návrh zmluvy o zlúčení, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Zápisnica z volieb členov zástupcov zamestnancov do dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Notárska zápisnica N 76/2017, Nz 9257/2017, NCRls 9446/2017 z 20.3.2017, stanovy
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Notárska zápisnica N 892/2009, Nz 28545/2009, NCRls 28980/2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 27.08.2009)
Notárska zápisnica N 83/2014, Nz 12174/2014, NCRls 12399/2014 z 28.3.2014, stanovy
  (Dátum doručenia: 07.04.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Oznámenie zo dňa 30.5.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Notárska zápisnica N 114/2012, Nz 19663/2012, NCRls 20082/2012 z 1.6.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zápisnica č. 6/2012 z rozhodnutia jediného akcionára z 30.5.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zápisnica č. 5/2012 z rozhodnutie jediného akcionára z 1.6.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zápisnica č. 1/2012 z rozhodnutie jediného akcionára z 9.2.2012
  (Dátum doručenia: 14.02.2012)
Zápisnica č. 11/2012 z rozhodnutie jediného akcionára z 1.8.2012
  (Dátum doručenia: 07.08.2012)
Zápisnica z volieb členov zástupcov zamestnancov do dozornej rady z 8.-11. marca 2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Uddelenie písomné súhlasu na rozhodnutie jediného akcionára z 15.12.2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Notárska zápisnica N 261/2015, Nz 13105/2015, NCRls 13394/2015 z 20.4.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.5.2017
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.7.2017
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady z 26.2.2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Stanovy spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Úplné znenie stanov UN - NsM.asice
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Súhlas s menovaním_Kyrinovič.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Súhlas s menovaním_Delej.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Podpisový vzor 3x
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Podpisový vzor - Ing. Radovan Majerský, PhD.; MUDr. Branislav Delej
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Podpisový vzor - PhDr. Lenka Barteková, Mgr. Mária Idešicová, Ing. Martin Čatloš, Ing. Marek Nemeček, Ing. Daniel Duchoň
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Podpisový vzor - MUDr. Juraj Galovič, Ing. Radovan Majerský,
  (Dátum doručenia: 07.08.2012)
Podpisový vzor - Ing. Patrik Ďuriš, MUDr. Vladimír Majtán, MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH
  (Dátum doručenia: 14.02.2012)
Podpisový vzor - MUDr. Marian Križko, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Podpisový vzor - Ing. Denisa Saková, PhD., Ing. Ondrej Varačka, Ing. Monika Šimová
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Vzdanie sa funkcie - JUDr. Peter Plučinský
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Odvolanie prokúry - Ing. Patrik Ďurišov, MUDr. Vladimír Majtánov
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Podpisový vzor - Ing. Drahoslav Medzeňák, Ing. Budjáš Dušan, MUDr. Križko Marian, PhD; MUDr. Pavol Nemec
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Návrh na schválenie Výročnej správy ,Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
výročna správa, účtovná závierka 2009, správa o audite- 2ks
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 18.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Výročná správa za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.01.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.01.2020)
Znalecký posudok č. 48/2009
  (Dátum doručenia: 27.08.2009)
Návrh zmluvy o zluceni
  (Dátum doručenia: 04.03.2019)
Notárska zápisnica N 698/2009, Nz 21870/2009, NCRls 22256/2009 z 29.6.2009, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Zmluva o zlúčení -Nemocnica Ministerstva obrany SR , a.s. a Nemocnica svätého Michala a.s.
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady z 1.6.2012 - Ing. Monika Šimová
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady z 1.6.2012 - Ing. Ondrej Varačka
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady z 1.6.2012 - Ing. Denisa Saková, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva z 1.6.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Rozhodnutie MZ SR č. S09109-OP-2016
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Živnostenský list z 23.12.2008 - 2x
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Rozhodnutie MZ SR č. S02844-OP-2014
  (Dátum doručenia: 07.04.2014)
Rozhodnutie MZ SR č. 28486-2/2008-OP
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Rozhodnutie MZ SR č. S08763-2018-ONAPP
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Rozhodnutie MZ SR zo dňa 29.1.2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Rozhodnutie MZ SR zo dňa 3.2.2009 an-OPL-025/09
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Výpis zo živnostenského registra z 12.1.2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Vyhlásenie správcu vkladu z 18.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)