Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  161/N-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
 
Sídlo: 
Komjatická 67
Nové Zámky 940 85
 
IČO: 
31 431 160
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.01.1993
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica N 32/2007 zo zasadnutia schôdze, PL
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Nátoráska zápsinica N 79/2007 z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Notárska zápisnica N 81/2006 - osvedčenie zasadnutia zamestnaneckej schôdze
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Notárska zápisnica N 100/2006 z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Overenie súladu výročnej správy za r. 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Výročná správa za r. 2005, účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Výročná správa za r.2007, zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Výročná správa za r.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.11.2009)
Výročná správa za r.2009, zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Osvedčenie priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 31.08.2011)
Osvedčenie živnosť
  (Dátum doručenia: 14.08.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.08.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.08.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.08.2011)
UZ Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.08.2011)
N 513/2011 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Výročná správa za r. 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
N 976/2011 - Osvedčenie priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 23.01.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.01.2012)
Uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady Ing. Milanovi Paškovi
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Zápisnica zo zamest. schôdze
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
N 205/2012 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Výročná správa za r.2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
UZ stanovy
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Výročná správa za r.2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
osvedčenie o priebehu VZ a úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Zápisnica zo zamestnaneckej schôdze
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Zoznam zamestnancov k voľbám
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Výsledok volieb
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Potvrdenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Oznámenie o zamestnaneckej schôdzi
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke, audítorská správa, výročná správa za r.2001
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Konsolidovaná súvaha, výkaz ziskov a strát , príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke za r.2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Notárska zápisnica N 761/92, Nz 732/92 - osvedčenie o založení spoločnosti
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 58/94, Nz 54/94 - osvedčeie o riadnom valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 25/96, Nz 203/96 - osvedčenie o valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 129/97, Nz 120/97- osvedčenie o priebehu náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 149/98, Nz 123/98 - osvedčenie o valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 108/99, Nz 123/99 - osvedčenie o valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 644/02 NZ 610/02
  (Dátum doručenia: 01.04.2004)
Notárska zápisnica N 522/02 NZ 112107/03
  (Dátum doručenia: 01.04.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.04.2004)
Uznesenie OS Nitra Zsa 47/02 - 760 o zastavení konania
  (Dátum doručenia: 05.04.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strátk, príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa, správa audítora, prehľad peňažných tokov
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Účtovná závierka, správa audítora, výročná správa, za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Správa audítora, konsolidovaná súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2003, výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
N 87/2005 - Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
účtovná závierka r. 2004, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2001 + správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)