Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4694/B-Zbl

Obchodné meno: 
Chemko, a. s. Slovakia
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 10
Bratislava 821 09
 
IČO: 
36 210 625
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.11.2001
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 389/01, Nz 398/01
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Účtovná závierka, aud. správa, výr. správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
Notárska zápisnica č. N 369/2004, Nz 57579/2004
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 133/2003, Nz 28830/2003
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 54/2003, Nz 14970/2003
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Podpisový vzor – Ing. A. Cehulová, Ing. P. Mencák
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Živnostenský list č. Žo-2003/05655/2/AN
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 366/2003, Nz 84218/2003
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 340/2003, Nz 78741/2003
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 240/2005, Nz 46949/2005, NCRls 46383/2005
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
Podpisový vzor – Mgr. M. Urbanovský, Ing. R. Balažovič
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
Úplné znenie stanova a.s. zo dňa 7.10.2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 21.10.2005)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 06.03.2006)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Podpisový vzor – Ing. O. Bereznaninová
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 4.11.2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Notárska zápisnica N 423/2005 zo dňa 4.11.2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 315/2006, Nz 30924/2006, NCRls 30858/2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Vyhlásenie člena DR Bočka
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Vyhlásenie člena DR Chomča
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Výročná správa za rok 2006 + Správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločnosti zo dňa 2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Plnomocenstvo zo dňa 02.10.2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Úplné znenie stanov zo dňa 11.12.2018
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
Notárska zápisnica N 981/2018 zo dňa 11.12.2018 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov upisovateľom akcií a o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti zo dňa 21.05.2013
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Listina upisovateľov akcií zo dňa 20.05.2013
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Notárska zápisnica N 462/2013 Nz 15683/2013 NCRls 16006/2013 zo dňa 13.05.2013
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Výpis zo živnostenského ergistra zo dňa 18.12.2013
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
notárska zápisnica N 1240/2013 Nz 55701/2013 NCRls 56457/2013 zo dňa 13.12.2013
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Notárska zápisnica N286/2014, Nz 13148/2014, NCrls 13384/2014 z 4.4.2014
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Výpis zo živnostenského registra z 17.2.2014
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Notárska zápisnica N 1240/2013, Nz 55701/2013, NCRls 56457/2013
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 25.11.2014
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Povolenie na prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky č.: 1479/2014/P; 1480/2014/P; 1481/2014/P
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica N 879/2014, Nz 45340/2014, NCRls 46165/2014 z 18.11.2014
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica N 958/2015, zo dňa 8.12.2015, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Úplné znenie stanov a.s. z 8.8.2017
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Notárska zápisnica N 518/2017, Nz 26342/2017, NCRls 26887/2017
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Notárska zápisnica N 640/2017 , Nz 35277/2017 , NCRls 36023/2017 zo dňa 09.10.2017
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.4.2019
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2018
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
oznámenie o priebehu výsledku voľby
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Úplné znenie Stanov zo dňa 3.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Notárska zápisnica N 8738/2008, Nz 54354/2008, NCRls 53877/2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Zmluva o predaji časti podniku z 27.12.2013
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Znalecký posudok č. 69/2013
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Úplné znenie Stanov zo dňa 27.3.2009
  (Dátum doručenia: 31.03.2009)
Podpisové vzory - Ing. Andrej Ješka - predseda predstavenstva, Ing. Rudolf Balažovič - člen predstavenstva, Mgr. Milan Urbanovský - člen predstavenstva, zo dňa 25.3.2009
  (Dátum doručenia: 31.03.2009)
Notárska zápisnica N 1141/2009 zo dňa 27.3.2009 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.03.2009)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
výročná správa 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Rozhodnutie o premene a o zmene stanov
  (Dátum doručenia: 18.02.2009)
Úplne znenie Stanov akciovej zo dňa 18.12.2017
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
Notárska Zápisnica N 886/2017 , Nz 59993/2017
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
Notárska zápisnica N 882/2017 , Nz 59989/2017
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
Správa o zistneých skutočnostiach zo dňa 23.12.2017
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Výročná správa + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)