Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1204/V-Zbl

Obchodné meno: 
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 
Sídlo: 
Teplárenská 3
Košice 042 92
 
IČO: 
36 211 541
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.01.2002
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N831/2001, Nz 831/2001
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb do DR
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
Podpisové vzory - 5x
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
ZP č. 5/2001 - 1. diel, 2. diel, 3. diel
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
ZP č. 118/2001
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
Prokúra
  (Dátum doručenia: 20.09.2002)
Úplné znenie stanov - 1x
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Notárska zápisnica N 1804/02, Nz 1804/02 - 1x
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Podpisový vzor členov predstavenstva: RNDr. Ján Ščurka, JUDr. Juraj Kula, František Buchala - 1x
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Podpisový vzor členov dozornej rady: Ing. Vladimír Šnír, Ing. Štefan Šulek, Ing. Igor Kozák - 2x
  (Dátum doručenia: 21.05.2003)
Účtovná závierka a výr. správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.11.2003 - 1x
  (Dátum doručenia: 10.12.2003)
Podpisový vzor: Ing. Igor Kozák - predseda predstavenstva, František Buchala - podpredseda predstavenstva, JUDr. Vladimír Pavlov, Ing. Štefan Borovský, Ing. Ján Marcin - členovia predstavenstva, Ing. Jozef Jurica, Ing. Dušan Čellár, Ing. Ján Marinič, Tibor Havrilko - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 10.12.2003)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára - Ing. P. Huňor, Ing. J. Ďuran
  (Dátum doručenia: 16.04.2004)
Podpisový vzor - RNDr. J. Ščurka
  (Dátum doručenia: 07.06.2004)
Podpisový vzor - Ing. J. Kuruc
  (Dátum doručenia: 31.03.2005)
Notárska zápisnica N 135/2005 zo dňa 26.5.2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Správa audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor – Ing. L. Lazár
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor – D. Takáč, MBA
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor – Ing. L. Koch
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor – Ing. D. Kajanovič
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor – Ing. P. Greguš
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor – Ing. P. Kubáni
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb dvoch členov DR
  (Dátum doručenia: 05.09.2007)
Výpis zo zápisnice č. 9/2006
  (Dátum doručenia: 05.09.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.01.2008)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Notárska zápisnica N 172/2007
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-4/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-5/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-6/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-7/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-8/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-9/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-12/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-13/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-14/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/06020-15/CR1
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
ŽL-OŽP-C/2008/01647-6
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
ŽL-OŽP-C/2008/01647-7
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
ŽL-OŽP-C/2008/01647-8
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
ŽL-OŽP-C/2007/06020-18/CR1
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
ŽL-OŽP-C/2007/06020-19/CR1
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
KL-Žo-2004/06400/4/LUC
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Výročná správa 2008, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Rozhodnutie predstavenstva o premene MHV
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
Nptárska zápisnica z VZ - N 149/2009, Nz 19646/2009, NCRIs 19884/2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
vzor podpisu osôb oprávnených konať
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Notárska zápisnica N 117/2010, Nz 30729/2010, NCRls 31200/2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Vzor podpisu - Mgr. Peter Pihorňa, Vladimír Vágási, Ing. Martin Borovský, Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.01.2011)
Notárska zápisnica N 10/2011, Nz 1519/2011, NCRls 1556/2011
  (Dátum doručenia: 21.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.02.2011)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Nosál
  (Dátum doručenia: 21.02.2011)
Správa audítora 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Dodatok správy audítora 2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Notárska zápisnica N 185/2011, Nz 21925/2011, NCRIs 22521/2011
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Vyhlásenie o schválení účt. záv.2011
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Notárska zápisnica N 389/2012, Nz 16305/2012, NCRIs 16675/2012 - o priebehu RVZ (ú.z.2011)
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.07.2012)
Súvaha
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Dodatok k správe audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Úplné znenie stanov k 13.8.2014.zep
  (Dátum doručenia: 27.08.2014)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Doložka k notárskej zápisnici.zep
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Zápisnica z volieb.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Vzdanie sa funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Výročná správa 2012, správa audítora, vyhlísenie
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 27.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR.zep
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 11.10.2016)
Rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2017)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 11.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
rozhodnutie akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2018)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
rozhodnutie akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára - oprava zrejmej nesprávnosti.zep
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice spolu s prílohami (vrátane úplného znenia stanov).zep
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.8.2020.zep
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.8.2020.zep
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Podpisový vzor Habán.zep
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Podpisový vzor Vrátný.zep
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice spolu s prílohami (vrátane úplného znenia stanov) a vrátane opravnej doložky z 3.9.2020.zep
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice spolu s úplným znením stanov.zep
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb jedného člena DR zo dňa 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spolu s opravnou doložkou.zep
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.zep
  (Dátum doručenia: 30.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 11.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)