Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  16665/S-Zbl

Obchodné meno: 
TAURIS Cassovia, s.r.o.
 
Sídlo: 
Potravinárska 6
Rimavská Sobota 979 01
 
IČO: 
00 697 893
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
17.04.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2005, výročná správa
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Vyhlásenie konateľov o rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 17.01.2006)
Účtovná závierka + výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Účtovná závierka 2003 + audítorská správa + výročná správa
  (Dátum doručenia: 26.07.2004)
Notárska zápisnica N 179/2002, Nz 153/2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 12.05.2003)
Audítorská správa 2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Notárska zápisnica č. N 179/2002, Nz 153/2002
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor - MVDr.Schuchman, L.Sedmák
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Správa audítora 2000
  (Dátum doručenia: 24.05.2001)
Výročná správa 1999
  (Dátum doručenia: 24.05.2000)
Výročná správa, 1998
  (Dátum doručenia: 14.06.1999)
Výročná správa, 1997
  (Dátum doručenia: 03.06.1998)
Výročná správa, 1996
  (Dátum doručenia: 11.07.1997)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Rohodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Správa audítora a výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Podpisový vzor – Ing. Ľ. Belfi
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
vyhlásenie o splatení vkladov
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 12.01.2012)
výročná správa+správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 12.01.2012)
Účtovná závierka 2011 + správa auditora + rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 08.01.2014)
ÚZ 2012 + rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
výročná správa 2012 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
rozhodnutie jed. spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
výpis zo živn. reg.
  (Dátum doručenia: 16.07.2015)
rozhodnutie jed. spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.07.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 16.07.2015)
zápisnica z val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Vzdanie sa funkcie_konatel_TaurisCassovia.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Rozhodnutie jedineho spolocnika_TaurisCassovia.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Podpisovy vzor_TaurisCassovia.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Podpisový vzor 2x
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
ZL
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
PV
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)