Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10564/R-Zbl

Obchodné meno: 
MSM Nováky, a.s.
 
Sídlo: 
Duklianska 60
Nováky 972 71
 
IČO: 
35 820 322
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
19.09.2001
 
Uložené listiny: 
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Notárska zápisnica N 31/2016- stanovy
  (Dátum doručenia: 02.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Podpisový vzor Goga
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Podpisový vzor Hojč
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Notárska zápisnica N 311/2017 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
podpisové vzory-Ing. Vladimír Ďuriš, Ing. Dagmar Petrušová, Ing. Juraj Solava, Ing. Miroslav Solava
  (Dátum doručenia: 04.02.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa
  (Dátum doručenia: 04.02.2009)
notárska zápisnica N 7/2009, Nz 2104/2009 zo dňa 26.01.2009
  (Dátum doručenia: 04.02.2009)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.09.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.09.2019)
Notárska zápisnica N 402/2019, Nz 36581/2019
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Notárska zápisnica N 298/2019, Nz 24656/2019
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Opravná doložka k notárskej zápisnici
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 22.01.2020)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 29.01.2020)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.01.2020)
Notárska zápisnica N 61/2020, Nz 4442/2020
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Opravná doložka
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Opravná doložka 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.10.2020)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 19.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisový vzor - Ing. Michal Pavlík
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisový vzor - Ing. Alica Eglyová
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Podpisový vzor - Jaroslav Strnad
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Podpisový vzor - Ing. Marek Koreň
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 24.06.2022)
Povolenie OÚ Trenčín
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.01.2022)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 31.01.2022)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 30.07.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Znalecký posudok č. 61/2019
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov a o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Notárska zápisnica N 452/2019, Nz 40478/2019 - rozhodnutie jediného akcionára a úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 13.12.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Notárska zápisnica N 580/2015
  (Dátum doručenia: 19.11.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Správa nez. audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)