Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  24470/V-Zbl

Obchodné meno: 
Signode Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Senný trh 2
Košice 040 01
 
IČO: 
44 361 513
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
03.09.2008
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 1142/2009, Nz 10077/2009, NCRls 10175/2009
  (Dátum doručenia: 21.01.2010)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Allan Cameron Sutherland, Jr.
  (Dátum doručenia: 21.01.2010)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Maurice Jozef De Smedt
  (Dátum doručenia: 21.01.2010)
ŽL č. OŽP-C/2010/02120-5
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
KL č. OŽP-C/2010/02120-6
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Dodatok č. 1 k SZ
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Prezenčná listina z MVZ
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
výpis z luxemburského obchodnéhor registra na spoločnosť ITW Participations S.a r.l.
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
výpis z luxemburského obchodného registra na spoločnosť Capital Ventures (Australasia) Sarl
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
úplné znenie spoločenské zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
rozhodnutie spoločníka zo dňa 14.02.2012 - ITW Participations S.a r.l.
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
rozhodnutie spoločníka zo dňa 14.02.2012 - Capital Ventures (Australasia) Sarl
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka - ITW Participations S. a r.l.
  (Dátum doručenia: 25.10.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka - Capital Ventures Sarl
  (Dátum doručenia: 25.10.2013)
Výročná správa za 12/2009 - 11/2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
Výročná správa za 12/2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
Výročná správa 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
Výročná správa 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Oliver Streit
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 18.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.docx
  (Dátum doručenia: 14.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 13.10.2018)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.zep
  (Dátum doručenia: 20.11.2019)
Notárska zápisnica-prehlásenie o založení spoločnosti - N 249/2008, Nz 34422/2008, NCRls 34088/2008
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.05.2020)
Signode Netherlands B.V. - zmena stanov.asice
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Signode Netherlands B.V. - výpis z OR.asice
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.08.2020)
ŽL č. OŽP-C/2008/09446-2až14
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva-Steven Massis
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva-Ing. Radoslav Petrenko
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Richard Valent
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady-Ing. Milan Petrenko
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Petr Valent
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady-Mgr. Ivana Pavlíková
  (Dátum doručenia: 02.03.2010)
Vyhlásenie predstavenstva o vklade
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Vyhlásenie o vložení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Osvedčenie MVZ - notárska zápisnica N 379/2008, Nz 59757/2008, NCRIs 59224/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Znalecký posudok č. 26/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Znalecký posudok č. 18/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Znalecký posudok č. 11/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Znalecký posudok č. 34/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Notárska zápisnica z MVZ - N 1165/2009, Nz 34953/2009, NCRIs 35500/2009
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Znalecký posudok č. 28/2009
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Nils Alfons Michael Stenger
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.11.2013)
Uplne znenie Spolocenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Zapisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Uplné znenie spolocenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Zapisnica z valneho zhromazdenia .asice
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy Signode Slovakia s.r.o..asice
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Notárska zápisnica o cezhraničnej fúzii Signode Netherlands B.V. a Strapex Holdings Limited B.V. z 23.12.2020.asice
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
potvrdenie o zruseni spolocnosti Strapex Holdings Limited.asice
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Vypis z OR Signode Netherlands B.V..asice
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)