Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  190/P-Zbl

Obchodné meno: 
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 
Sídlo: 
Konštantínova 3
Prešov 081 77
 
IČO: 
00 169 111
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
17.03.1954
 
Uložené listiny: 
účt. záv. 2005 + výr. spr. + audit.
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
zápisnica z
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
zápisnica z predst.
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
podpisový vzor - J. Centková
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
účt. záv. 2009 + výročná správa + audit
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
účt. záv. 2011+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 29.05.2012)
účt. záv. 2012 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
oprava zápisnice z 2.mimoriadneho zasadnutia.zep
  (Dátum doručenia: 20.01.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 08.01.2015)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 08.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
zápisnica z predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.01.2019)
osvedčenie
  (Dátum doručenia: 03.01.2019)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Zápisnica zo zhormaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 01.02.2021)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 01.02.2021)
Zápisnica z predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 01.02.2021)
účt. záv. 2004 + správa audítora + výročná správa
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
účt.záv. 2003+výr.správa+audit
  (Dátum doručenia: 07.06.2004)
účt.záv.200+príloha+výročná správa
  (Dátum doručenia: 19.09.2003)
účt.záv. 2001+príloha+výročná správa+správa auditora
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
dodatok č. 2
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
zapisnica zo zhromazdenia delegatov COOP .asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
Prezencna listina zo zhromazdenia delegatov.asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
zapisnica zo zasadnutia predstavenstva COOP .asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
prezencna listina zo zasadnutia predstavenstva COOP .asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
stanovy COOP Jednota Presov .asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
osvedčenie.asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
ukončenie podnikania.asice
  (Dátum doručenia: 30.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)