Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  52565/L-Zbl

Obchodné meno: 
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
 
Sídlo: 
M. R. Štefánika 3570/129
Žilina 010 01
 
IČO: 
44 742 479
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
21.04.2009
 
Deň výmazu: 
01.01.2016
 
Uložené listiny: 
Výpis zo živn. reg. č. 820-65815
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Podpisový vzor – P. Proksa
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
dodatok č. 1 k SZ
  (Dátum doručenia: 19.11.2009)
podpisový vzor - PhDr.M.Horanský
  (Dátum doručenia: 19.11.2009)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.11.2009)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 19.11.2009)
zápisnica z MVZ zo dňa 5/2/2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
dodatok č. 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
spoločenská zmluva zo dňa 5/2/2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
zápisnica z MVZ zo dňa 21/4/2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetí zo daäň 17/2/2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
dodatok č. 3 zo dňa 21/4/2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
zakladateľská listina zo dňa 21/4/2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Účtovná závierka 2009 +Poznámky
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Účtovná závierka 2010 + poznámky + rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
Úplné znenie ZL z 8/3/11+Dodatok 5
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Zápisnica z MVZ z 8/3/11
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Úplné znenie ZL+Dodatok 4 z 9/9/10
  (Dátum doručenia: 17.09.2010)
Podpisový vzor: B.Novosad
  (Dátum doručenia: 17.09.2010)
Zápisnica z MVZ z 9/9/10
  (Dátum doručenia: 17.09.2010)
podpisový vzor P. Kalman
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12/1/2012
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
úplné znenie zakladateľská listina zo dňa 12/1/2012
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Účtovná závierka 2011+Poznámky /zostavená 2/4/12/
  (Dátum doručenia: 30.08.2012)
Účtovná závierka 2011+Poznámky /zostavená 31/3/12/
  (Dátum doručenia: 30.08.2012)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2012
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 29.11.2012
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Rozhodnutie spoloćníka z 14/8/13
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Rozhodnutie JS
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.7.2014
  (Dátum doručenia: 23.07.2014)
Zakladateľská listina zo dňa 1.7.2014
  (Dátum doručenia: 23.07.2014)
účtovná závierka 2014+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER TRADING, sro (zlúčenie s RIGHT POWER, a.s)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení zo dňa 25/5/2015 (RIGHT POWER a.s. nástupnícka spoločnosť; zanikajúce spoločnosti: RIGHT POWER FINANCE,s.r.o.; RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava; RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Žilina; RIGHT POWER SOURCES, s.r.o. Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa spoločnosti RIGHT POWER, a.s. zo dňa 22/5/2015 (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa spoločnosti RIGHT POWER ENERGY s.r.o. Žilina (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
spoločná správa zúčastnený spoločností (cezhraničné zlúčenie) zo dňa 21/5/2015
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa spoločnosti RIGHT POWER FINANCE sro Ostrava zo dňa 21/5/2015 (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
zpráva konateľa spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
zpráva konateľa RIGHT POWER TRADING, sro 21/5/2015
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky+SNA+ výročná správa spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, sro (zlúčenie s RIGHT POWER, a.s)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012 + poznámky spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, sro (predtým ENIGEN, s.r.o.) - cezhraničné zlúčenie
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013 + poznámky+VS+SNA spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, s.r.o. Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účatovná závierka 2013 spoločnosti RIGHT POWER TRADING sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012 +poznámky spoločnosti RIGHT POWER GROUP sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013 +poznámky spoločnosti GIHT POWER FINANCE, sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky spoločnosti GIHT POWER FINANCE, sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012 +poznámky + SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Žilina
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013 +poznámky + SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Žilina
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014 +poznámky + SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Žilina
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012 +poznámky + SNA + VS spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013 +poznámky + SNA + VS spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014 +poznámky + SNA + VS spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka k 1.1.2015 RIGHT POWER, a.s. - z dôvodu zlúčenia
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa nezávislého audítora k 1.1.2015 spoločnosti RIGHT POWER a.s. - z dôvodu zlúčenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014 spoločnosti RIGHT POWER, a.s. (cezhraničné zlúčenie) +
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER, a.s. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+ poznámky + SNA spoločnosti RIGHT POWER, a.s. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER a.s.(cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER a.s.(cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER a.s.(cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka k 1.1.12015+SNA spoločnosti RIGHT POWER a.s.(cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
NZ 22903/2015 zo dňa 30/6/2015 - rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Úplné znenie ZL 14/8/13
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)