Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  499/B-Zbl

Obchodné meno: 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 
Sídlo: 
Brečtanová 1
Bratislava 830 07
 
IČO: 
31 340 822
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.01.1993
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica N 18/2009, Nz 15636/2009 zo dňa 14.05.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
stanovy a.s. zo dňa 23.05.2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
notarska zapisnica.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
NZ.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
notarska zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
notarska zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Notárska zápisnica N 326/05, Nz 28649/05, NCRls 28291/05
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Stanovy a.s. k 22.6.2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Notárska zápisnica N 25/06, Nz 3671/06, NCRls 3638/06
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
notárska zápisnica N 132/2012, Nz 7965/2015, 6.3.2012
  (Dátum doručenia: 03.04.2012)
NZ.asice-rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Notárska zápisnica N 310/02, Nz 309/02, ktorej súčasťou je úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 23.08.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2002
  (Dátum doručenia: 02.12.2002)
Rozhodnutie z valného zhromaždenia z 31.1.2013
  (Dátum doručenia: 13.02.2013)
Notárska zápisnica N 663/2005, Nz 65035/2005, NCR1s 64181/2005
  (Dátum doručenia: 16.01.2006)
Zápisnica z XXXIV. /mimoriadneho/ valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003
  (Dátum doručenia: 23.01.2004)
Zápisnica z riadneho XXXI. valného zhromaždenia zo dňa 27.1.2003
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Záznam zo 109. schôdze Predstavenstva spoločnosti zo dňa 2.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Čestné vyhlásenie o bydlisku z 22.5.2006 - Ing. Stanislav Žiačik
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia, 3.4.2008
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 8.11.2006
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR, 20.3.2008
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR, 29.9.2010
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
Zápisnica č. 174/2006
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
rozhodnutie_090415.zep
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
rozhodnutie_020913.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR, 12.4.2012
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR, 23.4.2012
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR, 31.5.2012
  (Dátum doručenia: 05.06.2012)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR, 3.9.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, 3.9.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
vzdanie sa funkcie .zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
protokol volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
zápisnica z predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
vzdanie sa funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
zápisnica z predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
vzdanie sa funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2018)
Notárska zápisnicya N 506/14, Nz 18275/14, NCRls 18642/14, dodatok č. 2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
listina pritomnych.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
zapisnica.asice
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
vzdanie sa funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 05.03.2019)
Zápisnica z mimoriadneho 305. zasadnutia predstavenstva z 12.2.2015
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Rozhodnutie z 12.2.2015
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Notárska zápisnica N 445/2013, Nz 16351/2013, NCrls 16693/2013 z 17.5.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
2019 03 12_Stanovy 2019 - Úplné znenie v znení Dodatku č. 1,2,3,4,5 a 6.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2019)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
stanovy - úplne znenie.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
uplne znenie Stanov.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
uplne znenie Stanov.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Úplné znenie stanov z 14.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.01.2006)
úplné znenie stanov v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3zo dňa 20.05.2015
  (Dátum doručenia: 22.05.2015)
Úplné znenie stanov a.s. z 22.5.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
Podpisové vzory - Petr Papanek, Ján Murgaš, Ing. Katarína Janoková, Ing. Peter Pisoň, Ing. Juraj Laurinc, Štefan Dobák
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Podpisové vzory - Ing. Helena Ivaničová, Ing. Peter Malík, Ing. Mário Schwab, Ing. Milan Homoľa, Ing. Ivan Jaroš, Ing. Stanislav Žiačik
  (Dátum doručenia: 02.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Peter Malík
  (Dátum doručenia: 23.01.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Podpisový vzor, JUDr. Ing. Miloš Ronec
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
Podpisový vzor JUDr. Milan Knop
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Podpisový vzor Ing. Stanislav Fuňa
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Podpisový vzor Ing. Ján Barczi
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Podpisový vzor Ing. Peter Kapusta
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Podpisový vzor Ing. Ivan Litvaj
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
podpisový vzor_Ing. Kanka.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
podpisový vzor_Ing. Trucka.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
podpisový vzor_Mgr. Felszeghy.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
podpisový vzor_Ing. Molnar.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
podpisovy vzor .zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
podpisovy vzor .zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2018)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - PhDr. Ladislav Kriška, zo dňa 12.11.2014
  (Dátum doručenia: 18.11.2014)
Listina.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 12.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 17.03.2008
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
výročná správa 2008, vyhlásenie 20.5.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 17.09.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2010, súčasťou je účtovná závierka a vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
účtovná závierka 2011, správa nezávislého audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.04.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.05
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
správa nezávislého audítora pre akcionára a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Správa audítora o vykonaní auditu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.10.2003)
Konsolidačná Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.10.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Správa audítora a výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.09.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2010, súčasťou je účtovná závierka, vyhlásenie predsedu predstavenstva zo dňa 11.7.2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
výročná správa 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávíslého audítora, Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
vyhlásenie generálneho riaditeľa zo dňa 21.05.2015
  (Dátum doručenia: 22.05.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 27.09.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2008, Vyhlásenie zo dňa 31.8.2009
  (Dátum doručenia: 07.09.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
Notárska zápisnica, N 408/2008, Nz 18119/2008
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Notárska zápisnica, N 409/2008, Nz 18122/2008
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
plna moc.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2019)
Rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 12.11.2014
  (Dátum doručenia: 18.11.2014)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2022)
oznamenie predmet podnikania.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 23.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/01315-1/CR1 z 9.1.2006
  (Dátum doručenia: 16.01.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)