Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  744/B-Zbl

Obchodné meno: 
TATRA UNITED CORPORATION, a. s.
 
Sídlo: 
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
 
IČO: 
31 382 711
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
11.11.1994
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ivan Banič, Ing. Ivan Lobík, Ing. Anna Revajová, Ing. Peter Odzgan, Ing. Viliam Moro, Ing. Mária Solčanská
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Podpisový vzor - Františka Ondrejková, Ing. Anna Revajová
  (Dátum doručenia: 25.08.2003)
Podpisový vzor - JUDr. Monika Španitzova
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Podpisový vzor - Ing. Róbert Beláň
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Vzdanie sa funkcie - Philippe Rucheton, Matúš Púll, Doc. Ing. Ján Lukáčik, CSc.,
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Vymenovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Rozhodnutie o voľbe nového podpredsedu predstavenstva z 8.8.2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Správa audítora, účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Úplné znenie stanov z 22.11.2004
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 8.8.2007
  (Dátum doručenia: 09.08.2007)
Stanovy zo dňa 22.11.2007
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Oznámenie z 3.5.2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 11.6.2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
podpisový vzor-JUDr. Viera Obšitníková
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
stanovy zo dňa 20.5.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Stanovy z 5.2.2009
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Výročná správa za rok 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Správa audítora k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Účtovná závierka k 31.10.2008
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Úplné znenie stanov z 10.11.2008
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
výročná správa, účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 11.6.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Výročná správa o činnosti spoločnosti Globreal Partners 1949, a.s k 5.2.2009, súčasťou je aj účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora zo dňa 31.3.2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Úplné znenie Stanov zo dňa 17.6.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Úplné znenie Stanov zo dňa 25.10.2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-BA-OZP1-2012/51842-2, zo dňa 29.10.2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
účtovná závierka 2011, výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 27.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2009, Notárska zápisnica N 453/2013, Nz 6874/2013, NCRls 7046/2013
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Notárska zápisnica N 452/2013, Nz 6869/2013, NCRls 7030/2013, návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 1.3.2013
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
účtovná závierka 2012, správa nezávislého audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Úplné znenie stanov z 18.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Úplné znenie stanov z 13.11.2013
  (Dátum doručenia: 26.11.2013)
Podpisový vzor - Mgr. Marek Vitek, Mgr. Martina Kovačovicová
  (Dátum doručenia: 26.11.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi TATRA UNITED CORPORATION, a.s. a IRI AGROFOREST, a.s.
  (Dátum doručenia: 07.11.2013)
podpiosvý vzor Ing. Zuzana Sušková
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi TATRA UNITED CORPORATION, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a A.N. CONSULTING s.r.o. /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.06.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Notárska zápisnica N 109/2009 zo dňa 14.8.2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Úplné znenie Stanov zo dňa 14.8.2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.12.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.1.2017
  (Dátum doručenia: 11.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 5.2.2009
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 12.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Účtovná závierka k 31.10.2008, Notárska zápisnica N 104/2009, Nz 3414/2009, NCRls 3408/2009
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Podpisový vzor - Mgr. Vladimír Ondrejech
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008, NCRls 46164/2008
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Výpis zo živnostenského úradu z 30.4.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
podpisový vzor-Mrg. Martina Sadloňová zo dňa 29.01.2019
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
účtovná závierka za rok 2018, výročná správa, správa auditora
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
podpisový vzor-Ing. Ivana Pechová
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 21.11.2008
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení : TATRA UNITED CORPORATION a.s. a INTERNATIONALE s.r.o zo dňa 16.11.2012 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2012.
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Notárska zápisnica N 884/2009 zo dňa 17.6.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Notárska zápisnica N 65/2006, Nz 30536/2006, NCR1s 30462/2006 z 4.8.2006 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou Hotel Tatra, a.s. a VMC international, s.r.o. zo dňa 15.6.2006
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 4.8.2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Výpis z registra emitenda ku dňu 16.1.2003
  (Dátum doručenia: 13.11.2003)
Notárska zápisnica N 277/07, Nz 12782/07, NCRls 12773/07
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Notárska zápisnica N 59/2007, Nz 22774/2007, NCRls 22678/2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Notárska zápisnica N 451/2004, Nz 83459/2004
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2003 a výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.02.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Účtovná závierka k 30.6.2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Notárska zápisnica N 66/2006, Nz 30549/2006, NCR1s 30466/2006 z 4.8.2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Notárska zápisnica N19/2005, Nz29669 /2005, NCRls 29243/2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Notárska zápisnica N 58/2007, Nz 22772/2007, NCRls 22676/2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
mimoriadna účtovná uzávierka k 30.11.2006 za priemyselné združenie , s.r.o. Supava IČO: 35 723 521 zaniknutá bez likvidácie
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Notárska zápisnica N 1170/2016, Nz 24881/2016, Zo dňa 13.7.2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi TATRA UNITED CORPORATION a.s. a Magnólia a.s. zo dňa 25.1.2013
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
Notárska zápisnica N 2015/2012 zo dňa 18.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.12.2012)
Notárska zápisnica N 1174/2016, Nz 24963/2016, zo dňa 13.7.2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Notárska zápisnica N 2504/2013, Nz 41782/2013, NCRls 42533/2013 z 13.11.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 26.11.2013)
Notárska zápisnica N 2816/2013, Nz 56567/2013, NCRls 57335/2013 z 18.12.2013, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Notárska zápisnica N 2813/2013, Nz 56541/2013, NCRls 57309/2013 z 18.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
Notárska zápisnica N 2011/2012, zo dňa 18.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.12.2012)
Notárska zápisnica N 1607/2012, zo dňa 25.10.2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Notárska zápisnica N 175/2004, Nz 26928/2004
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Notárska zápisnica N 2812/2013, Nz 56539/2013, NCRls 57299/2013 z 18.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2019,listina prítomných
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia, 26.6.2019
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Oznámenie o rozhodnutí zo dňa 23.01.2003
  (Dátum doručenia: 13.11.2003)
Splnomocnenie - Miroslav Vavrina + preklad
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Notárska zápisnica N 1091/2003, Nz 104657/2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.7.2017
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Protokol o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady dňa 30.7.2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Notárska zápisnica N 70/2007, Nz 27106/2007, NCRls 26941/2007
  (Dátum doručenia: 09.08.2007)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Notárska zápisnica N 713/2008, Nz 16506/2008, NCRls 16395/2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008, NCRls 46164/2008
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení mezi spoločnosťou Hotel Tatra, a.s. a spoločnosťou Hotelová inestičná spoločnosť, a.s. zodňa 3.5.2007.
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
Správa nezávislého audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou Hotel Tatra, a.s.(ako nástupnícka ) a spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s.(ako zanikajúca) zo dňa 12.12.2008 vo forme Notárskej zápisnice N 2133/2008 Nz 59833/2008 NCRls 59303/2008 , ˇUčtovná závierka k 31.10.2008, Účtovná závierka k 31.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Notárska zápisnica N 503/2007, Nz 44063/2007, NCRls 43736/2007
  (Dátum doručenia: 30.11.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.08.2003)
Prezenčná listina akcionárov
  (Dátum doručenia: 25.08.2003)
Notárska zápisnica N 625/02, Nz 589/02
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Prezenčná listina akcionárov
  (Dátum doručenia: 13.11.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 13.11.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Notárska zápisnica N 42/2003, Nz 2589/2003
  (Dátum doručenia: 13.11.2003)
Notárska zápisnica N 1540/16, zo dňa 27.9.2016 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, stanovy
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Účtovná závierka od 01 2007 do 02 2007, Správa nezávislého audítora k 22.02.2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Vyhlásenie spoločnika,
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Výročná správa za Rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Správa nezávislého audítora Účtovnej závierky k 31.12.2019
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
zápis zo zasadnutia dozhornej rady
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 03.01.2017)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady o zmenách v predstavenstve.zep
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
podpisovy vzor člena štatutárneho orgánu.zep
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
podpisovy vzor člena štatutárneho orgánu.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
podpisovy vzor člena štatutárneho orgánu.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)