Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  757/B-Zbl

Obchodné meno: 
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 
Sídlo: 
Karadžičova 17
Bratislava 26 825 22
 
IČO: 
31 383 408
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.11.1994
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 206/94, Nz 202/94
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Stanovy a.s. z 29.9.1994
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1995
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Notárska zápisnica Nz 119/95
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.8.1995
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.1996
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.5.1997
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia 14.5.1998
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Notárska zápisnica Nz 85/99
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Stanovy a.s. z 20.5.1999
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2001
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Notárska zápisnica Nz 184/02
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Stanovy a.s. z 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Účtovná závierka a.s. za rok 2001
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Listina prítomných na MVZ dňa 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Podpisové vzory - Ing. Boris Kocúr, Ing. Anna Samuelová
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.9.2002
  (Dátum doručenia: 09.10.2002)
Podpisový vzor - Mgr. Andrea Sciranková
  (Dátum doručenia: 09.10.2002)
Notárska zápisnica N 162/2003, NZ 26966/2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 10.4.2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Správa nezávislého audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Správa nezávislého audítora akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 03.03.2006
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Jana Rampáčková
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva z 11.9.2006
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 10.03.2008
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
Individuálna účtovná závierka za rok 2008 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008 a psráva nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
stanovy 15.4.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
notárska zápisnica 15.4.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Stanovy z 8.10.2010
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
podpisový vzor Ing. Jozef Adamkov 3.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Výročná správa zo rok 2011,
  (Dátum doručenia: 05.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Výpis z protokolu z 9.10.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Zakladateľská zmluva z 29.9.1994
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Notárska zápisnica zo dňa 23.3.2005, N 77/2005, NZ 12506, NCRls 12515/2005
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady z 2.12.2016
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Podpisový vzor - Dr. Klaus Wöhry
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Vzdanie sa funkcie - Mag. Michael Ziegler
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Notárska zápisnica N 619/2013, Nz 17866/2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Stanovy a.s. z 3.5.2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Stanovy z 24.5.2017
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Notárska zápisnica N 758/2018 , Nz 21208/2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
notárska zápisnica z valného zhromaždenia z 9.6.2020.zep
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
zmena stanov_21.06.2021.asice
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
podpisový vzor Hrotka 2021.asice
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
plná moc Feilerová.asice
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
výňatok zo zasadnutia dozornej rady_2021.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
notárska zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
vzdanie sa funkcie_Grunbichler_2021.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Listina.asice - PV
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
podpisovy vzor Mag. Sollinger_WP.asice
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Umlaufbeschluss_Sumper - Billinger.asice - dozorná rada
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Umlaufbeschluss_Vorstandswahl WP 2021_Dr. Riess_signed.asice _ rozhodnutie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Umlaufbeschlussentwurf_Vorstandswahl WP 2021_Andersch.asice - dozorná rada
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Umlaufbeschlussentwurf_Vorstandswahl WP 2021_Hasler.asice - dozorná rada
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Umlaufbeschlussentwurf_Vorstandswahl WP 2021_Senjak.asice - dozorná rada
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
plná moc feilerová.asice
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Podpisový vzor - JUDr. Dana Macková, Mag. Siegfried Fatzi, PaedDr. Jozef Gomolčák, Dr. Edmund Schwake, Helmut Geier, Dr. Franz Steiner, Mag. Gerald Hasler,
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Listina.asice
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Stanovy zo dňa 31.5.2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Stanovy a.s zo dňa 14.05.2014
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Podpisový vzor - Mag. Christian Sollinger, CIIA zo dňa 01.06.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Protokol zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 18.05.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
stanovy 7.4.2009
  (Dátum doručenia: 21.04.2009)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-007/2005/PSFS z 7.11.2005
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Notárska zápisnica N 95/2006, NZ 11293/2006, NCR1s 11302/2006 z 24.3.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.10.2004)
Účtovná závierka za rok 2004 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Podpisový vzor - JUDr. Dana Macková
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2003 - Univerzálna banková poisťovňa a.s.
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Stanovy a.s. z 17.6.2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
návrh stanov
  (Dátum doručenia: 30.09.2003)
návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 30.09.2003)
notárska zápisnica N 457/2003, Nz 85638/2003 zo dňa 29.9.2003
  (Dátum doručenia: 30.09.2003)
protokol zo zasadnutia predstavenstva za dňa 30.9.2003
  (Dátum doručenia: 30.09.2003)
notárska zápisnica N 525/2003, Nz 104801/2003 zo dňa 12.11.2003
  (Dátum doručenia: 21.11.2002)
Notárska zápisnica N 291/2003, NZ 59323/2003
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Informácia o strate mandátu
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Protokol zo zasadania predstavenstva zo dňa 30.09.2003
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Notárska zápisnica N 457/2003, NZ 85638/2003
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Podpisový vzor - RNDr. Ivan Brozmann, JUDr. Milan Janičina
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Výkon akcionárskych práv
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Plná moc - Ing. Jozefa Ševčíka, Ing. Rudolfa Lachkoviča, Ing. Milana Zemana,
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2003
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Notárska zápisnica N 291/2003, NZ 59323/2003
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2003
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Výpis z OR zo dňa 14.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.08.2003)
Protokol z mimoriadneho rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.08.2003)
Návrh na vymenovanie spoločného audítora
  (Dátum doručenia: 21.08.2003)
Notárska zápisnica N 162/2003, NZ 26966/2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Podpisový vzor - Mgr. Jozef Salaj
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Plná moc - Ing. Milana Zemana, Mgr. Danielu Stankovú, Ing. Soňu Ághovú, Ing. Jozefa Ševčíka
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2003)
Výpočet solventnosti, súvaha a výkaz ziskov a strát poisťovní
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)