Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1410/B-Zbl

Obchodné meno: 
YIT Slovakia a.s.
 
Sídlo: 
Račianska 153/A
Bratislava 831 54
 
IČO: 
35 718 625
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.05.1997
 
Uložené listiny: 
Podpisové vzory - Ing. Ladislav Veršovský, Ing. Gabriel Csonka, Ing. Ivan Bališ,
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
Podpisové vzory - Ing. Ladislav Ďurian, RSDr. Štefan Gonos,
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Konsolidovaná závierka
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Výročná správa spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.11.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.11.2003)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.11.2003)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.11.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Dodatok k stanovám zo dňa 15.2.2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2005)
Notárska zápisnica N 3/05, Nz 6747/05 zo dňa 15.2.2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 07.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Výročná správa spoločnosti za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Dodatok č. 8 k stanovám zo dňa 20.05.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 12.3.2009
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Výročná správa za rok 2008, súčasťou je aj účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 16150/2009, NCRls 16356/2009 zo dňa 19.05.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 12.09.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
Znalecký posudok 10/2014
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
Znalecký posudok 11/2014
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
Znalecký posudok 12/2014
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.8.2013
  (Dátum doručenia: 26.03.2014)
Zápisnica o výsledku volieb zástupcov zamestnancov v dozornej rade na funkčné obdobie 2013-2016 zo dňa 8.8.2013-9.8.2013
  (Dátum doručenia: 26.03.2014)
Podpisový vzor - Esa Tapani Turkka
  (Dátum doručenia: 26.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Nájomná zmluva 1 zo dňa 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
Nájomná zmluva 2 zo dňa 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Notárska zápisnica N 306/2014 zo dňa 28.5.2014
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Kúpna zmluva zo dňa 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
dodatok č. 1 zo dňa 04.12.2014 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.01.2014
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
znalecký posudok č. 213/2014 zo dňa 05.12.2014
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
dodatok č. 1 zo dňa 04.12.2014 k nájomej zmluve zo dňa 29.01.2014
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
znalecký posudok č. 214/2014 zo dňa 05.12.2014
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Notárska zápisnica Nz 456/2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Stanovy zo dňa 24.6.2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Notárska zápisnica N 482/2004, Nz 54096/2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Dodatok č. 6 k stanovám z 9.6.2006 + Úplné znenie stanov z 9.6.2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
Notárska zápisnica N 109/2006, Nz 22830/2006, NCR1s 22730/2006 z 9.6.2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2011
  (Dátum doručenia: 21.09.2011)
Podpisový vzor - Jouko Kemppinen
  (Dátum doručenia: 21.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.8.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Notárska zápisnica N 1112/2010, Nz 33522/2010, NCRls 34039/2010 z 21.9.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Úplné znenie stanov z 21.9.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Notárska zápisnica N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCrls 36842/2010 z 7.10.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Zápisnica z volieb členov do dozornej rady z 26.8.2010 - 27.8.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Podpisové vzory - Tom Mikael Sandvik, Jouni Markku Olavi Forsman, Markku Tapani Virtanen, Milan Murcko, Ing. Ladislav Veršovský, Ing. Gabriel Csonka
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Úplné znenie stanov z 7.10.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Notárska zápisnica N 1013/2010, Nz 29792/2010, NCRls 30241/2010 z 23.8.2010
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Úplné znenie stanov z 23.8.2010
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Notárska zápisnica N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCrls 36842/2010 z 7.10.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Živnostenský list z 14.10.2009
  (Dátum doručenia: 05.11.2009)
Listina prítomných akcionárov z 16.9.2009
  (Dátum doručenia: 05.11.2009)
Notárska zápisnica N 176/2009, Nz 31062/2009, NCRls 31549/2009 z 16.9.2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 05.11.2009)
Dodatok č. 7 k stanovám z 21.10.2008
  (Dátum doručenia: 14.11.2008)
Rozhodnutie predstavenstva z 21.10.2008
  (Dátum doručenia: 14.11.2008)
účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 21.5.2015
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Janíček
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Plnomocenstvo zo dňa 03.09.2015
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
návrh zmluvy o zlúčení medzi YIT reding a.s. a BERGAMON a.s.
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
plnomocenstvo zo dňa 18.11.2015
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Notárska zápisnica N 657/2015, zo dňa 24.11.2015, osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 658/5015 zo dňa 24.11.2015
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
Notárska zápisnica N 651/2015, Nz 59014/2015, NCRls 60048/2015 z 28.12.2015, zmluva o zlúčení spoločností, plnomocenstvo 2x.
  (Dátum doručenia: 28.12.2015)
Notárska zápisnica N 649/2015, Nz 59011/2015, NCRls 60040/2015 z 28.12.2015, rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení.
  (Dátum doručenia: 28.12.2015)
Notárska zápisnica N 650/2015, Nz 59012/2015, NCRls 60044/2015 z 28.12.2015, rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení.
  (Dátum doručenia: 28.12.2015)
Stanovy a.s. - jún 2003
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Notárska zápisnica N 657/2015, Nz 45552/2015, NCRls 46480/2015 z 24.11.2015 - osvedčenie z valného zhromaždenia spoločnosti, stanovy.
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Notárska zápisnica N 125/2017, Nz 9509/2017, NCRls 9692/2017 z 22.3.2017
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Notárska zápisnica N 50/2002, Nz 47/2002,
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
Notárska zápisnica N 184/2003, Nz 45871/2003
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Notárska zápisnica N 98/2018 , Nz 9712/2018
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Znalecký posudok 55/2018.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2018)
Zmluva o prevode nehnuetľností.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Notárszka zápisnica MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)