Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1575/B-Zbl

Business name: 
METRO Bratislava a.s.
 
Registered seat: 
Primaciálne nám. 1
Bratislava 811 01
 
Identification number (IČO): 
35 732 881
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/20/1997
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica č. 475/2002 - o priebehu mimor. VZ zo dňa 13.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/17/2002)
Vyhlásenie akcionára zo dňa 9.12.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Vyhlásenie vkladateľa zo dňa 13.12.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/17/2002)
Znalecký posudok č. 88/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/17/2002)
Dodatok č. 1 k znalec. posudku č. 88/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/17/2002)
Znalecký posudok č. 24/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/17/2002)
Znalecký posudok č. 08/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/17/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 420/02 - o priebehu riad. VZ zo 14.10.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/14/2002)
Podpisové vzory členov dozornej rady zo dňa 14.10.2002
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/14/2002)
Vyhlásenie člena DR - Ing. Gejza Végh a Ing. Ladislav Csáder
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/14/2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva zo dňa 14.10.2002
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/14/2002)
Notárska zápisnica č. 475/2002 - o priebehu mimor. VZ zo dňa 13.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/14/2002)
Vyhlásenie člena DR - Ing. Renáta Lajošová a podpisový vzor - Ing. arch. Andrej Petrek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/16/2003)
Podpisový vzor - Ing. Marek Fábry, Mgr. Tomáš Korček, Ing. Branislav Raninec a Ing. Karol Kolada
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/16/2003)
Notárska zápisnica č. N 31/2003, Nz 35398/2003 o priebehu mimor. VZ zo 14.5.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/16/2002)
Audítorská správa o preskúmaní účt. závierky za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2003)
Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom 27.4.2004.
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/04/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2004.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/04/2004)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/07/2004)
Účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2005)
Správa audítora o preskúmaní účtovnej závierky k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2005)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2005)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Partika
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2006)
Autorizačné osvedčenie - autorizovaný stavebný inžinier - Ing. Ján Petrík
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/10/2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2006)
Účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2007)
audítorská správa o presúmaní riadnej ročnej uzávierky za rok 2006, výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2007)
účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2008)
Notárska zápisnica N 41/2006, NZ 24372/2006, NCR1s 24310/2006 z 20.6.2006, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2006)
Podpisové vzory - Ing. Ján Hanko, Stanislav Fiala, Ing. Milan Jurečka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/13/2007)
Podpisové vzory - Ing. Radovan Majerský, Ing. Branislav Kušík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/14/2007)
Podpisový vzor - Ing. Alexander Ballek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/25/2009)
Podpisový vzor - PhDr. Viera Lehoczká, PhD.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/01/2009)
výročná správa 2009, správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2010)
Výročná správa za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2012)
účtovná závierka, výročná správa 2012, správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2014)
Dodatok k stanovám k 16.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2006)
Notárska zápisnica N 8/2007, NZ 4123/2007, NCRls 4118/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/13/2007)
Notárska zápisnica N 14/2007, NZ 8966/2007, NCRls 8987/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/13/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.3.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/25/2009)
Rozhodnutie predstavenstva z 11.2.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2009)
Podpisové vzory - Ing. Libor Gašpierik, Miroslav Encinger, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Jozefína Baranová, Ing. Peter Dubček, PhDr. Štefan Holčík, JUDr. Andrej Danko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/13/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 4.5.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/14/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.6.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/01/2009)
účtovná závierka 2009, správa o overení súladu výročnej správy
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2015)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2015)
Listina prítomných z 22.6.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/07/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/23/2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Vladimír Michálek, zo dňa 13.11.2015
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/23/2015)
Podpisový vzorpodpredsedu predstavenstva - RNDr. Želmíra Greifová, zo dňa 13.11.2015
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/23/2015)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ildikó Virágová, Ing. Juraj Šterbatý, JUDr. Martin Dilong, Mgr.Ing. Peter Bobula, zo dňa 16.11.2015
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/23/2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2020)
Výročná správa za rok 2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2020)
Výročná správa za rok 2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2020)
Výročná správa za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2020)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2020)
Výročná správa za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2020)
Notárska zápisnica N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRls 25343/2015 z 15.7.2015, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2015)
Notárska zápisnica č. Nz 420/02 - o priebehu riad. VZ zo dňa 14.10.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/17/2002)
Zápisnica z riadneho VZ z 13.12.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2006)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Date of updating data in databases:  10/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person