Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1575/B-Zbl

Obchodné meno: 
METRO Bratislava a.s.
 
Sídlo: 
Primaciálne nám. 1
Bratislava 811 01
 
IČO: 
35 732 881
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.11.1997
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. Nz 420/02 - o priebehu riad. VZ zo 14.10.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Notárska zápisnica č. 475/2002 - o priebehu mimor. VZ zo dňa 13.11.2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Notárska zápisnica č. 475/2002 - o priebehu mimor. VZ zo dňa 13.11.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2004.
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Notárska zápisnica č. N 31/2003, Nz 35398/2003 o priebehu mimor. VZ zo 14.5.2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Notárska zápisnica N 41/2006, NZ 24372/2006, NCR1s 24310/2006 z 20.6.2006, stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Dodatok k stanovám k 16.6.2006
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Notárska zápisnica N 8/2007, NZ 4123/2007, NCRls 4118/2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Notárska zápisnica N 14/2007, NZ 8966/2007, NCRls 8987/2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.3.2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Rozhodnutie predstavenstva z 11.2.2009
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 4.5.2007
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.6.2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Listina prítomných z 22.6.2015
  (Dátum doručenia: 24.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2015
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Notárska zápisnica N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRls 25343/2015 z 15.7.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 24.09.2015)
Notárska zápisnica č. Nz 420/02 - o priebehu riad. VZ zo dňa 14.10.2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Zápisnica z riadneho VZ z 13.12.2005
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Vladimír Michálek, zo dňa 13.11.2015
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Podpisový vzorpodpredsedu predstavenstva - RNDr. Želmíra Greifová, zo dňa 13.11.2015
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ildikó Virágová, Ing. Juraj Šterbatý, JUDr. Martin Dilong, Mgr.Ing. Peter Bobula, zo dňa 16.11.2015
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Podpisové vzory - Ing. Libor Gašpierik, Miroslav Encinger, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Jozefína Baranová, Ing. Peter Dubček, PhDr. Štefan Holčík, JUDr. Andrej Danko
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Podpisové vzory - Ing. Ján Hanko, Stanislav Fiala, Ing. Milan Jurečka
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Podpisové vzory - Ing. Radovan Majerský, Ing. Branislav Kušík
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Podpisový vzor - Ing. Alexander Ballek
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Podpisový vzor - PhDr. Viera Lehoczká, PhD.
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Partika
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Vyhlásenie člena DR - Ing. Renáta Lajošová a podpisový vzor - Ing. arch. Andrej Petrek
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Marek Fábry, Mgr. Tomáš Korček, Ing. Branislav Raninec a Ing. Karol Kolada
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisové vzory členov dozornej rady zo dňa 14.10.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Vyhlásenie člena DR - Ing. Gejza Végh a Ing. Ladislav Csáder
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva zo dňa 14.10.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Správa audítora o preskúmaní účtovnej závierky k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Audítorská správa o preskúmaní účt. závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
audítorská správa o presúmaní riadnej ročnej uzávierky za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.06.2008)
výročná správa 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
účtovná závierka, výročná správa 2012, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
účtovná závierka 2009, správa o overení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Znalecký posudok č. 88/2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Dodatok č. 1 k znalec. posudku č. 88/2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Znalecký posudok č. 24/2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Znalecký posudok č. 08/2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Vyhlásenie akcionára zo dňa 9.12.2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Vyhlásenie vkladateľa zo dňa 13.12.2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom 27.4.2004.
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Autorizačné osvedčenie - autorizovaný stavebný inžinier - Ing. Ján Petrík
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)