Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  566/B-Zbl

Business name: 
Fond ochrany vkladov
 
Registered seat: 
Kapitulská 12
Bratislava 812 47
 
Identification number (IČO): 
35 700 564
 
Legal form: 
právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Date of entry: 
10/10/1996
 
Collection of documents: 
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/07/2002)
Dodatok č. 3 k stanovám
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/07/2002)
Výpis zo zápisnice č. 1 z mimoriadneho zasadania Rady Fondu dňa 29.1.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/07/2002)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 7
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/07/2002)
Vymenovanie za členku Rady Fondu - Mag. Regina Ovesny-Straka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/07/2002)
Odvolanie z funkcie - Ing. Jaroslav Mach
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/07/2002)
Výpis zo zápisnice č. 6 zo zasadania Rady Fondu
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/07/2002)
Úplné znenie stanov a.s.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/28/2002)
Dodatok č. 4 k stanovám
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2002)
Podpisové vzory - Ing. Štefan Králik, Tomas Spurny, Dkfm. Rainer Franz, Ing. Peter Baláž, Ing. Alena Crhová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/28/2002)
Odvolanie z funkcie - Ing. Tibor Kašiak,
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/28/2002)
Vymenovanie do funkcie - Ing. Peter Baláž
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/28/2002)
vzdanie sa funkcie - Ing. František Szikhart
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/28/2002)
uvolnenie z funkcie - Ing. Ján Tencer, JUDr. Irena Wimmerová,
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/28/2002)
vymenovanie do funkcie - Tomas Spurny, Ing. Štefan Králik, Dkfm. Rainer Franz
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/28/2002)
Zápis zo zápisnice z 2. zasadania Rady Fondu z 27.3.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2002)
Výpis zo Zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu z 25.4.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2002)
Výpis uznesenia zo zápisnice 20. zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2002)
Zápisnica z 15. zasadania Dozornej rady z 12.3.2001
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2002)
Potvrdenie č.: SGU-2162/2002 z 10.10.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/28/2002)
Výpis zo zápisnice zo 4. zasadania Rady Fondu dňa 19. 7. 2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2002)
Výročná správa - 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2002)
Audítorská správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2002)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2003)
Výročná správa 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/18/2003)
Menovací dekrét pána Ing. Furína za člena Rady FOV, odvolávací dekrét pána Ing. Kohúta z funkcie člena Rady FOV, potvrdenie ministra financií o odvolaní a menovaní, Podpisový vzor - Ing. Furín, Výpis z uznesenia Rady FOV č. 3 zo zápisnice zo 4. zasadania zo dňa 4.11.2003, Dodatok č. 5 k stanovám, Úplné znenie stanov.
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2004)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2004)
správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2004-2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2005)
Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2006)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Dvořaček
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2006)
Vymenovanie - Ing. Vladimír Dvořáček
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2006)
Odvolanie - Ing. Günther Furin
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2006)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2006.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2007)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2007)
Notárska zápisnica N 161/2007 Nz 41840/2007 ncrLS 41540/2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/20/2007)
Podpisový vzor - Ing. Igor Vida
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/20/2007)
Podpisový vzor - Ing. Elena Kohútiková, PhD.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/20/2007)
Úznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 11 zo dňa 06.07.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/05/2007)
Podpisový vzor - Ing. Daniel Kollár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/16/2007)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2008)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 29.02.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2009)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov z 17.6.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/15/2010)
Notárska zápisnica N 128/2010, Nz 22020/2010, NCRls 22347/2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/15/2010)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Síkela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/15/2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2010)
Výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2010)
účtovná závierka 2010, správa nezávislého audítora - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/02/2011)
účtovná závierka za rok 2011, správa audítora - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2012)
účtovná závierka za rok 2012, správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2013)
Podpisový vzor - Mgr. Martin Peter
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2015)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Máj
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2015)
Notárska zápisnica N 56/2015 Nz 3042/2015 NCRls 3138/2015 zo dňa 30.01.2015
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2015)
Notárska zápisnica N 256/2016, Nz 13021/2016, NCRls 13416/2016 z 14.4.2016, osvedčenie z 9. schôdze zástupcov bánk
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/06/2016)
Menovanie do funkcie, podpisové vzory - JUDr. Štefan Hrčka, Ing. Radovan Majerský, JUDr. Renáta Bašková, Ing. Štefan Králik, z 21.4.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/06/2016)
Menovacie dekréty z 21.3.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/06/2016)
Uznesenie zo dňa 29.06.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2016)
Uznesenie zo dňa 15.06.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2016)
Popdisový vzor - Ing. Štefan Králik zo dňa 07.07.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/08/2016)
Uznesenie z 3. zasadania Rady Fondu z 15.6.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/12/2016)
Podpisový vzor zo dňa 09.09.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/12/2017)
Podpisový vzor - Ing. Pavel Cetkovský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/12/2018)
Notárska zápisnica N 168/2019, Nz 17610/2019, NCRls 18002/2019
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/17/2019)
Podpisový vzor - Ing. Marcel Kaščák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/17/2019)
Notárska zápisnica Nz 160/96 zo dňa 19.07.1996
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/12/2017)
Výpis zo zápisnice z 2.(riadneho) zasadania z 26.3.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/12/2018)
Podpisový vzor - Ing. Martin Bizoň, Mag. Regina Ovesny-Straka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/07/2002)
Podpisový vzor - Ing. Daniel Kollár, zo dňa 1.7.2020
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/16/2020)
Odvolací dekrét - JUDr. Jana Škultétyová, zo dňa 7.7.2020
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/10/2020)
Listina.asice - dodatok č. 7 k stanovám
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/22/2022)
Stanovy uplne znenie Dodatoky 1_7.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2022)
Date of updating data in databases:  09/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person