Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  843/B-Zbl

Obchodné meno: 
UNIQA poisťovňa, a.s.
 
Sídlo: 
Krasovského 15
Bratislava 851 01
 
IČO: 
00 653 501
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.01.1991
 
Uložené listiny: 
Návrh na zápis zmien v OR z 17.4.2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2002)
Fotokopia OP - Ing. Brudňák Peter
  (Dátum doručenia: 25.04.2002)
Uznesenie z 279. zasadnutia predstavenstva z 28.3.2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a.s. z 2.4.2001
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Notárska zápisnica N 122/2000, Nz 122/2000
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 594/98, Nz 594/98
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 231/97, Nz 230/97
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 286/96, Nz 270/96
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 48/95, NZ 45/95
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zakladateľská zmluva - december 1990
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 509/2002, Nz 496/2002
  (Dátum doručenia: 01.10.2002)
Výročná správa, správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Fotokópia návrhu na zmenu zápisu v OR zo dňa 16.09.2003
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Uznesenie z 324. zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.09.2003.
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 29.3.2004
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
Zmluva o zlúčení medzi UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava a R+V Poisťovňa, a.s. so sídlom Dunajská 68, 810 11 Bratislava - návrh
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Uznesenie z 324. zasadnutia predstavenstva z 2.9.2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Uznesenie dozornej rady - per rollam
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Uznesenie z 307. zasadnutia predstavenstva z 3.2.2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Uznesenie z 306. zasadnutia predstavenstva z 20.1.2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. : GRUFT-023/2003/STPO zo dňa 12.2.2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Podpisové vzory - Mag. Harald Chrstos, Ing. Jozef Pažma
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.: GRUFT-017/2002/STPO zo dňa 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.11.2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dďna 13.11.2002
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Podpisový vzor - Klaus Schäfer
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Zmluva o zlúčení medzi UNIQA poisťovňa, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a R+V Poisťovňa, a.s. /zanikajúca spoločnosť/, zo dňa 21.6.2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Notárska zápisnica N 246/2004, Nz 52904/2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Notárska zápisnica N 247/2004, Nz 52914/2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Uznesenie predstavenstva poisťovne, a.s. zo dňa 2.8.2004
  (Dátum doručenia: 18.08.2004)
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Úplné znenie stanov a.s. z 21.6.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Notárska zápisnica N 2469/2004, Nz 52904/2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Stanovy z 21.6.2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
uznesenie predstavenstva z 31.5.2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Notárska zápisnica N 100/05, Nz 24526/05, NCRIs 24199/05 z 31.5.2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Správa nezávislého audítora o overení mimoriadnej účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 07.01.2005)
Vzdanie sa funkcie z 31.7.2005 - Klaus Eberhard Schäfer
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Čestné prehlásenie z 15.8.2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Podpisový vzor - Ing. Jana Müllerová
  (Dátum doručenia: 18.08.2004)
Návrh na zápis zmien v OR z 19.7.2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Podpisové vzory - Karol Dobiaš, Ing. Vít Vavrík, Dr. Andreas Brandstetter, Herbert Schimetschek, Dr. Johannes Hajek, Mag. Dr. Christian Sedlnitzky
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Správa nezávislého audítora akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti o audite účtovnej závierky a. s. za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Podpisový vzor - Ing. Peter Kútik
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Podpisový vzor - JUDr. Eugen Kmeť
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. Róbert Morgoš
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. Miloš Valko
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Uznesenie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva z 20.1.2006
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Uznesenie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva z 1.5.2006
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Zápisnica z riadneho VZ z 17.5.2006
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-007/2006/STPO z 16.5.2006
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Grančay
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Fedor Midlik
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Filčák
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006, zápisnica z riadneho VZ zo dňa 25/06/2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.01.2008)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 13.05.2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2009, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.08.2010)
účtovná závierka priebežná 1-3/2011
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Účtovná závierka priebežná k 30.09.2011
  (Dátum doručenia: 07.11.2011)
Účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 do 30.6.2012
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 31.10.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 03.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Priebežná účtovná závierka od 1.1.2013 do 31.3.2013
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 04.09.2013)
Uznesenie dozornej rady o voľbe Ing. Lucie Urválkovej za člena predstavenstva ( 2x )
  (Dátum doručenia: 03.12.2013)
Uznesenie dozornej rady o voľbe Ing.Martina Žáčka, CSc. za člena predstavenstva ( 2x )
  (Dátum doručenia: 03.12.2013)
Uznesenie predstavenstva z 11.11.2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2014)
Uznesenie dozornej rady z 12.6.2013
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Uznesenie z 11.11.2013
  (Dátum doručenia: 10.01.2014)
Podpisové vzory - Ing. Lucie Urválková, Ing. Martin Žáček, CSc.
  (Dátum doručenia: 10.01.2014)
Uznesenie predstavenstva z 13.3.2014
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.2.2014
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2014
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Podpisový vzor - Ing. Ján Koška zo dňa 10.06.2014
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Uznesenie predstavenstva z 13.8.2013
  (Dátum doručenia: 02.10.2013)
Podpisový vzor - Ing. Ján Kubaľa
  (Dátum doručenia: 02.10.2013)
Uznesenie dozornej rady z 12.6.2013
  (Dátum doručenia: 12.08.2013)
uznesenie predstavenstva - zrušenie prokúry
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
uznesenie predstavenstva - zrušenie prokúry
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
uznesenie predstavenstva - zrušenie prokúry
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
podpisový vzor Ing. Ján Koška
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Správa nezávislého audítora za rok 2011
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 do 31.3.2012
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
účtovná závierka do 9/2012
  (Dátum doručenia: 22.11.2012)
Úplné znenie stanov a.s. z 31.5.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.01.2015
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2008, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výsledky hlasovania valného zhromaždenia z 18.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Uznesenie predstavenstva z 29.6.2015
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Podpisové vzory -Martin Rotkovský, Rastislav Havran.
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
stanovy zo dňa 28.06.2016
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Uznesenie predstavenstva z 25.7.2016
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
Uznesenie predstavenstva z 5.10.2016
  (Dátum doručenia: 20.10.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 14.11.2016
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Uznesenie predstavenstva z 1.6.2015
  (Dátum doručenia: 25.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Notárska zápisnica N 596/2017, Nz 22023/2017
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
stanovy zo dňa 28.11.2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
notárska zápisnica N 733/2017, Nz 48076/2017 zo dňa 28.11.2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Notárska zápisnica N 326/2016, Nz 23269/2016, zo dňa 28.6.2016
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Listina prítomných z 18.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Notárska zápisnica N 144/2004, Nz 26773/2004
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
Notárska zápisnica N 1328/2003, Nz 125485/2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2008, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Rozhodnutie z 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 07.03.2018)
Notárska zápisnica N 104/2018 , Nz 4766/2018
  (Dátum doručenia: 07.03.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.3.2018 , PL
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Notárska zápisnica N 321/2018 , Nz 19578/2018
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Čestné vyhlásenie zo dňa 2.7.2018
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 15.6.2018
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2018
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Podpisový vzor - Ing. Július Baláž
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Podpisový vzor - PaeDr. Roman Holček
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 27.11.2018
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 24.7.2018
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Dodatok č.1 k Uzneseniu predstavenstva zo dňa 2.10.2018
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
plná moc - ptrklad č- 139/2019
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2019
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výsledky z hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2019
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Preklad číslo 343/2019 Plná moc
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 9.7.2019
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.6.2019
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Podpisový vzor RNDr. Martin Rotkovský
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 13.6.2019
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Odstúpenie z funkcie zo dňa 6.6.2019
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2020)
Stanovy zo dňa 7.12.2020
  (Dátum doručenia: 02.02.2021)
Uznesenie z 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 10.01.2014)
Uznesenie z 11.11.2013
  (Dátum doručenia: 10.01.2014)
Podpisový vzor - Ing. Iveta Csillagová
  (Dátum doručenia: 30.01.2014)
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)