Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  196/B-Zbl

Obchodné meno: 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 
Sídlo: 
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
 
IČO: 
00 151 700
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.11.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Výpis uznesenia zo zápisnce č. 29/2002
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica č. 43 a/2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisové vzory - Manuel Bauer, Ing. Viktor Cingel, CSc., Christian Sebastian Müller, Hannes Shariputra Chopra
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisové vzory - JUDr. Magda Stanková, Ing. Rudolf Prešinský, Ing. Jozef Piroha, Ing. Pacher Miroslav, Doc. Ing. Oto Malý, Csc., Ing. Marta Kausichová, Ing. Július Hečko, Ing. Ferdinand Funta, JUDr. Martin Daubner, Ing. Peter Bohuš, Ing. Jozef Bachniček
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
podpisový vzor zo dňa 8.9.2003 Kurt Geiger
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 10.09.2003)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Podpisový vzor - Stefan Markschies
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
Podpisový vzor - Ing. Todor Todorov
  (Dátum doručenia: 01.03.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 6.9.2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-006/2005/PSFS z 6.9.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005 a výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Podpisový vzor - Miroslav Kočan zo dňa 27.04.2007
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 18.2.2005
  (Dátum doručenia: 01.03.2005)
Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 8.7.2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Výpis z uznesenia zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.3.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Výpis z uzn. predstavenstva z 9.1.2006 /Zápisnica č. 1/2006/
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Notárska zápisnica N 344/2006, Nz 27404/2006, NCR1S 27378/2006 z 11.7.2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
stanovy zo dňa 20.8.2003
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Prijatie uznesení dozornej rady z 4.3.2003
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Hlasovacia listina
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Hlasovacia listina
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
zápisnica č.13a/2003 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
notárska zápisnica N 787/03, Nz 72386/03 zo dňa 20.8.2003
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Doložka k notárskej zápisnici N 745/02, Nz 721/02
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica č. 43 b/2002 zo zasadania predstavenstva zo dňa 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Stanovy a.s. z 23.6.2009
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 17.6.2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 5.2.2009
  (Dátum doručenia: 03.03.2009)
Notárska zápisnica N 229/2009, Nz 22782/2009, NCRls 23183/2009
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Stanovy a.s. z 17.6.2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Notárska zápisnica N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Zápisnica zo dňa 27.03.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2007
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 23.6.2009
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica zo dňa 13.12.2007
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Zápisnica zo dňa 04.05.2007
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Rozhodnutie zo dňa 11.07.2007
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Prezenčná listina akcionárov prítomných na riadnom valnom zhromaždení a.s. zo dňa 22.06.2007
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Notárska zápisnica N 289/2007 Nz 27139/2007 NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Prijatie uznesení dozornej rady z 10.1.2003
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 19.11.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Pacher zo dňa 07.02.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Úplné znenie stanov a.s. z 22.6.2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Notárska zápisnica N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 8.7.2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Podpisový vzor - Ing. Marek Jankovič
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 4.8.2010
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Prezečná listina zo dňa 22.04.2004
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo ápisnice č. 20/2003 zo dňa 20.10.2003
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady odňa 19.08.2004
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 06.09.2004
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Podpisový vzor - Marián Bilík
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 23.08.2004
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 1999
  (Dátum doručenia: 14.09.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Prezečná listina akcionárov prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení zod ňa 24.11.2009
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Prezečná listina akcionárob prítomných na mimoriadnom valného zhromaždení zo dňa 24.11.2009
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 08.01.2009
  (Dátum doručenia: 15.01.2009)
Záúpisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Stanovy z 15.6.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Rozhodnutie č. OPK-7821-2/2010 Národnej banky Slovenska z 29.11.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Notárska zápisnica N 386/2011, Nz 23763/2011, NCRls 24357/2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 15.7.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Notárska zápisnica N 634/2012, Nz 23501/2012, NCRls 24017/2012, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Stanovy a.s. z 14.6.2012
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
podpisový vzor Ing. Pavol Pitoňák 21.11.2012 - 2x
  (Dátum doručenia: 22.11.2012)
Notárska zápisnica N 625/2013, Nz 22046/2013, NCRls 22485/2013, listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.1.2014
  (Dátum doručenia: 06.02.2014)
Prezečná listina z 22.1.2014
  (Dátum doručenia: 06.02.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Notárska zápisnica N 651/2014 Nz 24984/2014 NCRls 25449/2014
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 31.7.2013
  (Dátum doručenia: 06.08.2013)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2014)
Notárska zápisnica N 1376/5014 Nz 60089/2014 NCRls 60998/2014 zo dňa 19.12.2014
  (Dátum doručenia: 11.03.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 25.3.2015
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 30.4.2015
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.10.2015
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 5.11.2015
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Notárska zápisnica N 1285/2015, Nz 59269/2015, NCRls 60304/2015 z 30.12.2015, zasadnutie valného zhromaždenia.
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Listina prítomných na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti k 22.12.2015.
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Výpis z uznesenia predstavenstva z 11.1.2016.
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015
  (Dátum doručenia: 08.07.2015)
Listina prítomných akcionárov z valného zhromaždenia z 24.6.2015
  (Dátum doručenia: 08.07.2015)
Stanovy zo dňa 25.06.2014
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Úplné znenie Stanov zo dňa 23.6.2016
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Notárska zápisnica N 576/2016 Nz 23898/2016 NCRls 24590/2016 zo dňa 01.07.2016
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení a.s. zo dňa 23.06.2016
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Quis, z 22.8.2016
  (Dátum doručenia: 26.08.2016)
Zápisnica z dozornej rady z 5.8.2016
  (Dátum doručenia: 26.08.2016)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Notárska zápisnica N 89/2017, Nz 5655/2017, NCRls 5759/2017
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení a.s. z 15.2.2017
  (Dátum doručenia: 27.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
listina prítomných
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Zápisnica z rozhodovania dozornej rady spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Notárska zápisnica N 444/2017, Nz 23825/2017, zo dňa 10.7.2017
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Notárska zápisnica N 175/2018 , Nz 7808/2018
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Listina prítomných akcionárov z 6.3.2018
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Stanovy zo dňa 26.6.2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2018)
Notárska zápisnica N 448/2018 , Nz 22431/2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Odvolanie prokúry - Ing.Jozef Cesnek, RNDr. Eva Mičovská, udelenie prokúry - Ing. Alica Végh, z 17.2.2016
  (Dátum doručenia: 08.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Úplné znenie Stanov zo dňa 24.6.2019
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Zmluva o zlúčení Allianz poisťovne, a.s. so Slovenskou poisťovňou, a.s.
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Výpis zo zápisnice č. 7/2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Zápisnica č. 34a/2002 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 3/2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Marek Jankovič zo dňa 10.7.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Eva Štefániková z 3.6.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Prezenčná listina - dozorná rada dňa 6.3.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Prezenčná listina - dozorná rada dňa 6.2.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 4/2002 zo dňa 13.5.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Marek Jankovič z 3.6.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Eva Štefániková z 10.7.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Prezenčná listina akcionárov z 10.9.2002
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Protokol o výsledku 2. kola volieb
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Podpisové vzory - Dr. Werner Zedelius, Dr. Klaus Junker, Torsten Leue, Manuel Bauer, Ing. Čír Bohuslav, Ing. Hroššo Peter, Mag. Christoph Marek
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Výpis zo zápisnice č. 10/2002
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Zápisnica zo zasadania Dozornej rady dňa 22.7.2002
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Zápisnica zo zasadania Dozornej rady z 8.8.2002
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Stanovy a.s. - aktuálne znenie
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Notárska zápisnica N 372/02, Nz 358/02
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Notárska zápisnica N 452/02, Nz 434/02
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Zmluva o zlúčení z 13.12.2002 medzi Slovenskou poisťovňou, a.s. a Allianz poisťovňa, a.s.
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Prezenčná listina z 19.7.2002
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02
  (Dátum doručenia: 10.04.2002)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 05.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Notárska zápisnica N 373/2019 Nz 21701/2019
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Listina prítomných akcionárov zo dňa 24.6.2019
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.11.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.11.2020)
Úplné znenie stanov po zmenách schválených na valnom zhromaždení dňa 20.04.2021.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.01.2022)
Zapisnica DR12.2021_podpisany_podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2022)
Čestné_vyhlásenie_podpisany_podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Stanovy z 6.3.2018
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 06.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)