Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  351/B-Zbl

Obchodné meno: 
SIBAMAC, a.s.
 
Sídlo: 
Bojnická 20
Bratislava 831 04
 
IČO: 
31 321 275
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.11.2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.11.2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Podpisové vzory - Ing. Otakár Závodský, Ing. Jozef Bača, Ing. Pavol Andráško, Ing. Emília Jusková, Ing. Róbert Bartek, Ing. Juraj Bacmaňák, Ján Filina, Ing. Rastislav Danišek, Ing. Pavel Smetana
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Správa audítora zo dňa 8.3.2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.5.2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Podpisové vzory - Ing. Vladimír Kubík, Ing. Pavol Andráško, Ing. Miriam Janáčiová, Ing. Jozef Bača
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
Uznesenie zo zasadania DR zo dňa 16.4.2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 16.4.2003
  (Dátum doručenia: 04.05.2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 16.4.2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
Výpis zo zápisnica zo zasad. predstavenstva - organizač. zmena zo dňa 27.2.2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
Osvedčenie podpisu so spriev. listom - zviazaným notársky - Tatiana Debrecká
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Podpisový vzor - Ing. Róbert Filipp
  (Dátum doručenia: 23.05.2005)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Bacmaňák
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. Emília Jusková
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Správa nezávislého audítora zo dňa 14.05.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Správa nezávislého audítora zo dňa 31.03.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Vyhlásenie zo dňa 09.06.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora 20.03.2006
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
Stanovy zo dňa 29.12.2008
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Notárska zápisnica N 9305/2008 Nz 1664/2009 NCRls 1641/2008 zo dňa 22.01.2009
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Uznesenie zo dňa 18.02.2009
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Zápisnica zo zasadnutia Dozor. rady zo dňa 4.11.2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Notárska zápisnica N 437/2004, Nz 52179/2004
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti z 12.5.2005 (udelenie funkcie Ing. Róbertovi Filippovi)
  (Dátum doručenia: 23.05.2005)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti z 12.5.2005 (odobratie funkcie Ing. Vladimírovi Kubíkovi, Ing. Jozefovi Bačovi, Ing. Jurajovi Bacmaňákovi, Ing. Vladimírovi Bobkovi, Ing. Pavlovi Andráškovi)
  (Dátum doručenia: 23.05.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 27.5.2004
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 29.5.2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Uznesenie predstavenstva z 27.9.2005
  (Dátum doručenia: 30.09.2005)
Uznesenie č. 1/2006 prijaté mimo zasadania dozornej rady z 15.2.2006
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Uznesenie zo dňa 29.6.2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
zapisnica zasadnutie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
návrh rozhodnutia dozornej rady_polak
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
návrh rozhodnutia dozornej rady_polak
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
Návrh rozhodnutia dozornej rady_Hrbanova
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 20.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2011 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2011 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2019)
Súhlas s voľbou za člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Súhlas s voľbou za člena a predsedu predstavenstva spoločnosti a podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva spoločnosti .asice
  (Dátum doručenia: 26.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
Notárska zápisnica č. Nz 844/2002 - osvedčenie o priebehu riadneho VZ zo dňa 15.11.2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora 31.05.2006
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
Notárska zápisnica č. N 1844/2003, Nz 51671/2003 - osvedčenie o priebehu riadneho VZ zo dňa 24.6.2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2002 a výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva spoločnosti .asice
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)