Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  29928/N-Zbl

Obchodné meno: 
AGRI CS Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Zlatomoravecká cesta 504
Nitra 949 01
 
IČO: 
31 421 105
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
22.09.1992
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 28.04.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2004)
Súvaha k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Podpisový vzor konateľa Mgr. Tomáš Kohoutek, Prostějov
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Podpisový vzor konateľa Ing. Jaroslav Faltýnek, Prostějov
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Podpisový vzor konateľa Karel Losenický, Praha 6 - Dejvice
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Informácia o audite výročnej správy z 27.6.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Výročná správa 2006 + účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 5.3.2008
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 14.4.2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.10.2008
  (Dátum doručenia: 03.11.2008)
Podpisový vzor konateľa - Romana Černá
  (Dátum doručenia: 03.11.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Martin Rada
  (Dátum doručenia: 03.11.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.11.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.10.2008
  (Dátum doručenia: 07.11.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Patrik Ulrich
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
Podpisový vzor konateľa - Karel Plešinger
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 27.01.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.01.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.01.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.08.2011)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.08.2011)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Riadna účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Riadna účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Riadna účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Výročná správa za r. 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.01.2014)
Výročná správa za r. 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Riadna účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.09.2021.asice
  (Dátum doručenia: 25.10.2021)
3. Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
  (Dátum doručenia: 25.10.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 17.01.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)