Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  249/N-Zbl

Obchodné meno: 
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice
 
Sídlo: 
Hviezdoslavova 10/1188
Komjatice 941 06
 
IČO: 
00 199 290
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1991
 
Uložené listiny: 
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.03.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Štefan Selický
  (Dátum doručenia: 19.03.2010)
Účtovná závierka za r.2007,výročná správa, správa audítora, zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Účtovná závierka za r. 2008, správa audítora, zápisnica
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 11.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 9.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 13.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 6.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 7.jpg
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 8.jpg
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.jpg
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 10.jpg
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 12.jpg
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.rtf
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 4
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r .2004, výročná správa,zápisnica
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 4
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za r. 2011+zápisnica
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Zápisnica z členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Zápisnica z ČS, účtovná závierka za r.2007, PL,
  (Dátum doručenia: 28.03.2008)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.04.2013)
Zápisnica z ČS+účt. závierka za r.2012
  (Dátum doručenia: 15.04.2013)
Účtovná závierka za r. 2009+zápisnica z čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 19.03.2010)
Účtovná závierka zar r.2010 + Zápisnica z čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
ŽL
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)