Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10762/L-Zbl

Obchodné meno: 
RIGHT POWER, a.s.
 
Sídlo: 
Na Bráne 8665/4
Žilina 010 01
 
IČO: 
36 366 544
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.06.2006
 
Uložené listiny: 
spoločenská zmluva zo dňa 16/9/2009
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Dodatok č. 3
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Účtovná závierka 2010 + poznámky + zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
Znalecký posudok č. 15/2011 Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku RIGHT POWER, s. r. o., Martin pre účel zmeny právnej formy
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
Znalecký posudok č. 5/2011 Stanovenie hodnoty motorových vozidiel ev. č. KS 949CF, MT 586CU, MT 872CO, MT 113CP, MT 363CG
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
Znalecký posudok č. 27/2011 Stanovenie všeobecnej hodnoty EZ (VŠH)
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
podpisový vzor Bojtos, Landau, Turek
  (Dátum doručenia: 23.11.2011)
stanovy zo dňa 25/10/2011
  (Dátum doručenia: 23.11.2011)
zápisnica z VZ zo dňa 10/11/2011
  (Dátum doručenia: 23.11.2011)
spoločenská zmluva zo dňa 17/10/2011 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Účtovná závierka 2011+Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.08.2012)
Notárska zápisnica - rozhodnutie akcionára zo dňa 5.10.2012
  (Dátum doručenia: 13.11.2012)
Stanovy zo dňa 5.10.2012
  (Dátum doručenia: 13.11.2012)
Rozhodnutie zo dňa 13.11.2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Stanovy zo dňa 22.11.2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2014)
Súhlas Novosád.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2014)
Súhlas Choma.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2014)
Súhlas Landau.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2014)
Stanovy.zep z 10/3/2014
  (Dátum doručenia: 19.03.2014)
návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení zo dňa 25/5/2015 (RIGHT POWER, a.s. nástupnícka spoločnosť; zanikajúce spoločnosti: RIGHT POWER FINANCE, s.r.o. Ostra,; RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava; RIGHT OWER ENERGY,s.r.o. Žilina; RIGHT POWER SOURCES, s.r.o. Ostrava; RIGHT POWER, a.s. Žilina)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. zo dňa 22/5/2015
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa predstavenstva spoločnosti RIGHT POWER, a.s. Žilina (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
spoločná správa zúčastnených spoločností zo dňa 21/5/2015 (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa spoločnosti RIGHT POWER FIFANCE, s.r.o. zo dňa 21/5/2015 (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
sprava konateľa RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa spoločnosti RIGHZ POWER SOURCES, s.r.o. (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
správa konateľa spoločnosti RIGHT POWER TRADING, s.r.o. Ostrava, (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky spoločnosti RIGHT POWER TRADING, s.r.o. Ostrava
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky spoločnosti RIGHT POWER GROUP, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky spoločnosti RIGHT POWER GROUP, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky + SNA spoločnosti RIGHT POWER GROUP, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky spoločnosti RIGHT POWER TRADING, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky spoločnosti RIGHT POWER SOURCES, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, sro Žilina (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY,sro Žilina (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky + VS+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky + VS+SNA spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Ostrava (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2012+poznámky spoločnosti RIGHT POWER a.s Žilina, (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2013+poznámky spoločnosti RIGHT POWER a.s Žilina, (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka 2014+poznámky spoločnosti RIGHT POWER a.s Žilina, (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
účtovná závierka k 1.1.2015+poznámky spoločnosti RIGHT POWER a.s Žilina, (cezhraničné zlúčenie)
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Úplné znenie stanov AS z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Stanovisko DR z 22/5/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčenie NZ 22897/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčenie NZ 33302/15 z 28/9/15-cezhraničné zlúčenie
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Rozhodnutie spoločníka NZ 22903/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčenie N 1086/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčení N 1084/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčení N 1085/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčenie NZ 22891/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčení N 1087/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Rozhodnutie akcionára NZ 22915/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Rozhodnutie spoločníka NZ 1013/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Rozhodnutie spoločníka NZ 1014/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Rozhodnutie spoločníka NZ 1012/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Rozhodnutie spoločníka NZ 1011/15 z 30/6/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Osvedčenie o splnení cezhraničného zlúčenia NZ 30413/15 z 4/9/15
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2016)
Rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
dodatok č. 7 zo dňa 17/10/2011
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
zápisnica z VZ zo dňa 17/10/2011
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
dodatok č. 3 - 16/9/2009
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
zápisnica z VZ zo dňa 16/9/2009
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Úplné znenie SZ+Dodatok 6
  (Dátum doručenia: 13.09.2010)
Zápisnica z MVZ z 3/9/10
  (Dátum doručenia: 13.09.2010)
Účtovná závierka 2009+Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Úplné znenie SZ +Dodatok 5 z 4/5/10
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Zápisnica z MVZ z 4/5/10
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Zápisnica z VZ 11/3/2009
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Spoločenská zmluva 11/3/2009
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Spoločenská zmluva 30/1/2007
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Zápisnica z VZ 30/1/2007
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Živnostenský list 10/5/2006
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Podpisový vzor: Ing. J. Böjtös
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Prehlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Spoločenská zmluva 28/2/2006
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Zápisnica z MVZ z 8/12/06
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Rozhodnutie z ÚpRSO
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Spoločenská zmluva z 8/12/06+Dodatok 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
správa konateľa right power sources zo dňa 21/5/2015
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
zápisnica z prerokovania cezhraničného zlúčenia zo dňa 26/5/2015
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
správa konateľa spoločnosti right power energy
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
zápisnica z prerokovania cezhraničnéh zlúčenia spoločnosti right power energy
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
zápisnica z prerokovania cezhraničného zlúčenia right power trading zo dňa 26/5/2015
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
správa konateľa right power trading (zdôvodňujúca)
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
zápisnica z prerokovania cehraničného zlúčenia right power energy - 26/5/2015
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
správa konateľa right power energy, sro
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 28.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 28.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Rozhodnutie akcionára NZ 24803/16
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Nové znenie Stanov AS z 12/7/16
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Zmluva o predaji časti podniku+dodatok1
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Úplné znenie Stanov AS z 21/9/16
  (Dátum doručenia: 19.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Vyhlásenie - Ing. Landau.zep
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Vyhlásenie - Choma MBA.zep
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Vyhlásenie - Ing. Novosad.zep
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Notárska zápisnica zo zasadnutia MVZ spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Zmluva o predaji časti podniku+dodatok 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 20.10.2017)
Živnostenské oprávnenie.zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
úplné znenie stanov zo dňa 11/12/2017
  (Dátum doručenia: 25.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Zápisnica o zmene sídla.zep
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2018)
Zápisnica MVZ spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Súhlas s ustanovením nový člen.zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3
  (Dátum doručenia: 24.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Výročná správa za rok 2015.docx
  (Dátum doručenia: 13.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 09.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Rozhodnutie akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Podpisový vzor Ing. Miriam Novosadová.zep
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Stanovy_RPas_7.5.2021.zep
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
notárska zápisnica jediný akcionár 7.5.2021.zep
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)