Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10576/T-Zbl

Obchodné meno: 
GA Drilling, a. s.
 
Sídlo: 
Priemyselná 5
Trnava 917 01
 
IČO: 
31 382 606
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.11.1994
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ing. Richard Margala, Ing. Igor Kočiš
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti z 13.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Krištofovič
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.5.05
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 11.9.2006
  (Dátum doručenia: 13.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 20.9.2006
  (Dátum doručenia: 13.10.2006)
Živnostenský list z 29.6.2006
  (Dátum doručenia: 13.10.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Zápisnica z MVZ 20.04.2009
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ivan Kočiš, CSc. na Dušan Kočiš
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ivan Kočiš, CSc. na Ing. Igor Kočiš
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ivan Kočiš, CSc. na Ing. Tomáš Krištofič
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Igor Kočiš
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Podpisový vzor konateľa - Dušan Kočiš
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
účtovná závierka 2005, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 18.5.2006
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
účtovná závierka 2006, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.5.2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.7.2009
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Živnostenské listy z 7.9.2009 - 6x
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.8.2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 27.8.2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.04.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.07.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
dodatok zo dňa 27.06.2011 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.06.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
doplnok č. 1 k znaleckému posudku č. 02/2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.07.2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
dodatok zo dňa 12.07.2011 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
podpisový vzor-Ing. Igor Kočiš, Dušan Kočiš zo dňa 22.08.2011
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2011
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
stanovy
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Zápisnica z rokovania predstavenstva 15.06.2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Súhlas s menovanim do funkcie člena dozornej rady Gerald Grohmann
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Dohoda o upísaní akcií
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Notárska zápisnica N 307/2013, Nz 24174/2013, NCRls 24676/2013
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Rozhodnutie spoločnosti o zmene zápisu v zozname akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Dohoda o zrušení kúpy akcií 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Dohoda o zrušení kúpy akcií 2
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Dohoda o zrušení kúpy akcií 3
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Dohoda o zrušení kúpy akcií 4
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Notárska zápisnica N 732/2015, Nz 33850/2015, NCRls 34612/2015
  (Dátum doručenia: 05.11.2015)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti
  (Dátum doručenia: 05.11.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.11.2015)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Znalecký posudok 02/2011 zo dňa 16.03.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.01.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Notárska zápisnica N 121/2017, Nz 26998/2017, NCRls 27568/2017
  (Dátum doručenia: 11.08.2017)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov a o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 11.08.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.08.2017)
Zápisnica z VZ z 19.09.2017
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Zápisnica o výsledku 1. kola volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Notárska zápisnica N 164/2017, Nz 34641/2017, NCRls 35414/2017
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Vyhlásenie o splatení emisného kurzu akcií a o zmene splatenia výšky základného imania
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Notárska zápisnica N 80/2018, Nz 9785/2018, NCRls 9959/2018
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení emisného kurzu akcií a zmene splatenia výšky základného imania
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Notárska zápisnica N 80/2018, Nz 9785/2018, NCRls 9959/2018
  (Dátum doručenia: 15.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.11.2018)
Notárska zápisnica N 238/2018, Nz 42598/2018, NCRls 43262/2018
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Notárska zápisnica N 269/2018, Nz 56622/2018, NCRls 57262/2018
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Notárska zápisnica N 115/2019, Nz 11728/2019, NCRls 11954/2019
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Notárska zápisnica N 269/2019, Nz 56622/2018, NCRls 57262/2018
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Notárska zápisnica N 238/2018, Nz 42598/2018, NCRls 43262/2018
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení emisného kurzu akcií a o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Gerald Grohmann
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)