Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  117/B-Zbl

Obchodné meno: 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
 
Sídlo: 
Vysoká 17
Bratislava 811 06
 
IČO: 
00 604 054
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
15.03.1991
 
Uložené listiny: 
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Notárska zápisnica N 305/02, Nz 295/02
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.6.2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Podpisový vzor - Ing. František Novosad
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva dňa 5.9.2002
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.9.2002
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ján Valko
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Podpisový vzor - RNDr. Ing. Marián Matušovič, Ing. Zita Zemková
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.10.2002
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Listina prítomných dňa 25.10.2002
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Notárska zápisnica N 44/2003, Nz 3267/2003
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Prezenčná listina dňa 11.4.2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Zápis z valného zhromaždenia dňa 11.4.2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Róbert Herbec
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
rozhodnutie z 22.3.2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
rozhodnutie z 19.5.2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
notárska zápisnica z 27.6.2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. Rastislav Matejsko
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Mihalik
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Zápisnica č. 4/2006 z riadneho zasadnutia predstavenstva z 30.3.2006
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Znalecký posudok č. 48/2005, príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 48/2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Zápisnica č. 1/2006 z riadneho zasadnutia predstavenstva z 26.1.2006
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. Ján Valko
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Podpisový vzor - RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD.
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Podpisový vzor - RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD.
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Ján Valko
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Mihalik
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Stanovy z 13.5.2006
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Stanovy a.s. z 24.6.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Notárska zápisnica N 279/2008, Nz 29041/2008, NCRls 28737/2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Podpisové vzory - Ing. Ivan Gránsky, Ing. Róbert Kopál, Ing. Marta Lobotková, Ing. Matej Říha
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Notárska zápisnica N 87/2006, Nz 9708/2006, NCRls 9653/2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Notárska zápisnica N 173/2006, Nz 19970/2006, NCR1s 19849/2006 z 24.5.2006 + Stanovy z 12.5.2006
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o splatení vkladov z 16.3.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Notárska zápisnica N 522/2008, Nz 56678/2008, NCRIs 56158/2008 z 9.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Stanovy z 5.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Notárska zápisnica N 192/2010, Nz 24266/2010, NCRls 24631/2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Stanovy z 22.6.2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Podpisový vzor - JUDr. Svetlana Kucmenová
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Notárska zápisnica N 473/2010, Nz 50103/2010, NCRls 50807/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Stanovy a.s. z 2.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-13953/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-13954/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-13948/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-13955/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-13956/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-13952/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
výročná správa 2009- 2x
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Výročná správa BCPB za rok 2010
  (Dátum doručenia: 11.08.2011)
účtovná závierka za rok 2011,
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.11.2012)
Podpisový vzor - Ing. Petr Studnička
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Stanovy zo dňa 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
úplné znenie stanov z 28.2.2013
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Stanovy zo dňa 14.10.2014
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Gránsky
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
stanovy
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Podpisový vzor - Ing. Peter Kubrický
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.6.2016
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Úplné znenie stanov z 24.6.2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
vzdanie sa funkcie -doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. zo dňa 06.11.2017
  (Dátum doručenia: 08.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2018)
Výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2018)
notárska zápisnica N 268/2018, Nz 35405/2018 zo dňa 19.10.2018
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
stanovy zo dňa 19.10.2018
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Rozhodnutie č. 100-000-039-647
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Rozhodnutie č. 100-000-039-652
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Rozhodnutie NBS č. 100-000-039-656
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.6.2017
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia z dňa 14.6.2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Rozhodnutie č. 100-000-162-863
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 26.06.2014
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Podpisové vzory - Ing. Róbert Kopál, Ing. Peter Vojtaššák, Ing. Jaroslav Kašiak, PhD., Ing. Andrej Sinicyn, Ing. Ivan Gránsky
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Zápisnica č. 4/2014 zo zasadnutia predstavenstva z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Notárska zápisnica N 944/2013 zo dňa 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Notárska zápisnica N 858/2014 Nz 37857/2014 NCRls 38608/2014 zo dňa 14.10.2014, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Notárska zápisnica N 139/2013, Nz 8102/2013, NCrls 8324/2013 z 13.3.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Zápisnica č. 10/2014 z riadneho zasadnutia predstavenstva z 27.11.2014
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Zápisnica č. 2/2013 z riadneho zasadnutia predstavenstva z 31.1.2013
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
NBS č. ODT-10123/2015-1 zo dňa 7.9.2015
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Podpisový vzor - Ing. Marián Sásik
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Rozhodnutie NBS č. ODT-3408/2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Rozhodnutie NBS č. ODT-2741/2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
NBS č. ODT-9357/2015-1 zo dňa 19.8.2015
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
NBS č. ODT-9149/2015-1 zo dňa 17.8.2015
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
NBS č. ODT-9562/2015-1 zo dňa 24.8.2015
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 15.10.2015
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
NBS č. ODT-9560/2015-1 zo dňa 24.8.2015
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 5.8.2013
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Noátrska zápisnica N 500/2015, Nz 22955/2015, NCRls 23461/2015 z 30.6.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Zápisnica č. 4/2017 z riadneho zasadnutia predstavenstva z 25.4.2017
  (Dátum doručenia: 15.05.2017)
notárska zápisnica N 1114/2014, Nz 58990/2014 zo dňa 16.12.2014
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)