Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5488/B-Zbl

Obchodné meno: 
SPPS, a. s.
 
Sídlo: 
Nám. SNP 35
Bratislava 811 01
 
IČO: 
46 552 723
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.02.2012
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 90/2012, Nz 4123/2012, NCRls 4250/2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Podpisový vzor - Ing. Peter Kapusta
  (Dátum doručenia: 15.08.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.7.2012
  (Dátum doručenia: 15.08.2012)
Zápisnica č. 4/2012 zo zasadnutia Dozornej rady z 23.7.2012
  (Dátum doručenia: 15.08.2012)
Notárska zápisnica N 313/2012, Nz 13709/2012, NCRls 14074/2012
  (Dátum doručenia: 24.04.2012)
Podpisové vzory - JUDr. Ján Nosko, Ing. Arch. Kamil Špendla, Ing. Gabriela Ondrušová
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Vyhlásenie správcu vkladu z 7.2.2012
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Rozhodnutie dozornej rady z 7.2.2012
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Výpis zo živnostenského registra z 8.2.2012
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 12.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Úplné znenie stanov z 1.4.2015
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Notárska zápisnica NH 529/2015, Nz 11001/2015, NCRls 11440/2015 z 1.4.2015
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Stanovy a.s. z 14.3.2012
  (Dátum doručenia: 13.04.2012)
Notárska zápisnica N 210/2012, Nz 11322/2012, NCRls 11620/2012
  (Dátum doručenia: 13.04.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 7.10.2015.
  (Dátum doručenia: 26.10.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.11.2015, prezenčná listina, splnomocnenie.
  (Dátum doručenia: 08.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 17.06.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.6.2016, prezenčná listina, plná moc
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Výročná správa 2015
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 1/2017 zo dňa 14.6.2017
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady SPPS, a.s. č. 2/2017 zo dňa 11.5.2017
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.6.2016, listina prítomných, splnomocnenie, výpis z OR
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.10.2016
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Zápisnica z dozornej rady z 28.9.2016, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Stanovy spoločnosti z 19.9.2016
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Notárska zápisnica N 451/2016, Nz 32682/2016, NCRls 33564/2016 z 19.9.2016, osvedčenie z valného zhromaždenia, prezenčná listina, plná moc, výpis z OR
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2013, Plná moc, Výpis z obchodného registra
  (Dátum doručenia: 12.03.2013)
Úplné znenie stanov z 4.11.2014
  (Dátum doručenia: 01.12.2014)
Výročná správa 2016
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Rozhodnutie Národnej banky zo dňa 15.8.2014
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.z.100-000-113-901
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.z. 100-000-138-609
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.z. 100-000-138-606
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.z. 100-000-113-901
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Notárska zápsinica N 60/2019, zo dňa 21.01.2019
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady SPPS, a. s. č. 1/2019, zo dňa 30/01/2019
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 14.5.2019
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Rozhodnutie zo dňa 1.7.2015
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice N 1208/2015 zo dňa 27.7.2015
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice N 886/2014 zo dňa 30.6.2014
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
výročná správa za rok 2019, účtovná záiverka, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
notárska zápisnica N 407/2020, Nz 17219/2020 zo dňa 25.06.2020
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Stanovy a.s. z 16.4.2012
  (Dátum doručenia: 24.04.2012)
Notárska zápisnica N 1456/2014, Nz 42226/2014, NCRls 43043/2014 z 4.11.2014
  (Dátum doručenia: 01.12.2014)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice N 1050/2014 zo dňa 7.8.2014
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 14.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 14.06.2021)
správa audítora 2020.asice
  (Dátum doručenia: 14.06.2021)
výročná správa 2020.asice
  (Dátum doručenia: 14.06.2021)
stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 14.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)