Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  2088/B-Zbl

Business name: 
Globreal Partners 1949, a.s.
 
Registered seat: 
Tolstého 9
Bratislava 811 06
 
Identification number (IČO): 
35 763 981
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
04/15/1999
 
Date of deletion: 
02/12/2009
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica č. N 604/02, Nz 584/02 zo dňa 18.11.2002 - osvedčenie o priebehu val. zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/08/2003)
Účtovná závierka, príloha k účtov. závierke, výročná správa a správa nezávislého audítora - za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/08/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.12.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/16/2003)
Výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/16/2003)
Správa audítora za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/16/2003)
Zoznam akcionárov ku dňu 9.12.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2003)
Splnomocnenie na právne zastupovanie v angl.jazyku a úradný preklad
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2003)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/31/2004)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2004)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2004)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2004)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2005)
Správa nezávislého audítora, Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2006)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou GLOBREAL 49, a.s. a spoločnosťou R 49, a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 04/10/2007)
Stanovy zo dňa 5.4.2007.
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/11/2007)
Úplné znene stanov zo dňa 7.6.2007.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/07/2007)
Správa nezávislého audítora za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2007)
Účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2007)
Notárska zápisnica
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/25/2007)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s., so spoločnosťou EAGLE SLOVAKIA s.r.o. z 13.7.2007
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/16/2007)
Mimoriadna účtovná závierka k 30.11.2006 za spoločnosť BSRS-správcovská,s.r.o. Bratislava IČO: 35 753 048 zaniknutá bez likvidácie zlúčením.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Globreal,a.s. Mgr. Martina Havlíka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2007)
účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2008)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou Hotel Tatra , a.s ( ako nástupnícka) a spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s (ako zanikajúca ) vo forme Notárskej zápisnice N 2133/2008 Nz 59833/2008 NCRls 5903/2008 zo dňa 12.12.2008
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/15/2008)
Podpisový vzor Mgr. Tomáš Szabo
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/13/2008)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2009)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2009)
Účtovná závierka za rok 2005, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Notárska zápisnica N 104/2009, Nz 3414/2009, NCRls 3408/2009
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 02/05/2009)
Notárska zápisnica N 105/2009, Nz 3417/2009, NCRls 3410/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 5.2.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2009)
Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia z 10.11.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/13/2008)
Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia z 11.6.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2008)
Notárska zápisnica N 315/07, Nz 13419/07, NCRls 13402/07
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/02/2007)
Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia z 10.7.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2007)
Notárska zápisnica N 54/2007, Nz 22227/2007, NCRls 22135/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/17/2007)
Živnostenský list z 10.7.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/17/2007)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Jakub
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/23/2007)
Notárska zápisnica N 54/2007, Nz 22227/2007, NCRls 22135/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 27.8.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/11/2007)
Notárska zápisnica N 193/2007, Nz 33899/2007, NCRls 33678/2007
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 09/11/2007)
Notárska zápisnica N 194/2007, Nz 33901/2007, NCRls 33678/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/11/2007)
Účtovná závierka za rok 2004, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2007)
Účtovná závierka k 16.7.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/11/2007)
Date of updating data in databases:  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person