Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  114/B-Zbl

Obchodné meno: 
CASINOS SLOVAKIA a.s.
 
Sídlo: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
 
IČO: 
00 698 750
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.12.1990
 
Uložené listiny: 
Zápis zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2002.
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Notárska zápisnica č. N 327/2002, Nz 320/2002
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Listina prítomných akcionárov zo dňa 15.03.2002.
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
splnomocnenie zo dňa 31.05.2002.
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Notárska zápisnica č. N 556/2002, Nz 540/2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 583/02, Nz 583/02
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Správa nezávislého audítora za rok 2002 a účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Výročná správa za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2003.
  (Dátum doručenia: 07.10.2003)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2004
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Zápis zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Zápis zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 2.5.2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Úplné znenie Stanov z dňa 11.10.2005
  (Dátum doručenia: 12.10.2005)
Notárska zápisnica z dňa 11.10.2005, N 230/2005, Nz 47424/2005, NCRls 46835/2005
  (Dátum doručenia: 12.10.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 108/2006, NCR1s 110/2006 + Úplné znenie stanov z 3.1.2006
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
Úradný záznám živnostenského úradu z 16.12.2004 č. Žo-2004/13091/2/Z22
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR z 14.12.2005
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR z 16.12.2005
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR z 16.12.2005
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.03.2007)
Výročná správa za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2007.
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
plnomocenstvo- Ing. Peter Pisoň zo dňa 03.04.2007
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2008
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 18.02.2008
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
Notárska zápisnica N265/2008,Nz46612/2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2008)
Stanovy a.s. zo dňa 31.10.2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2008
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - JUDr. Ľudmila masariková zo dňa 30.05.2008
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Stanovy a.s. zo dňa 16.04.2009
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Výročná správa za rok 2008, Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.05.2009
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Výročná správa za rok 2009, súčasťou je účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2010
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Výročná správa za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.05.2011)
výročná správa 2012, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za obdobie 01.01.2013 - 31.01.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2011, Zápisnica z VZ13.03.2012
  (Dátum doručenia: 18.04.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Podpisové vzory - Ing. Ivan Jaroš, Martin Pipa, Ing. Stanislav Žiačik.
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisové vzory - JUDr. Ľudmila Muňková, JUDr. Štefan Tholt, Ing. Jozef Stehlík.
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Podpisový vzor - Ing. Milan Homoľa
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Ing. Jozef Stehlík zo dňa 3.5.2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Rozhodnutie akcionára a nové znenie stanov spoločnosti 18.11.2020.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2020)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)