Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1226/T-Zbl

Obchodné meno: 
STAS - stavby a sanácie s.r.o.
 
Sídlo: 
Bulharská č. 37/1
Trnava 917 00
 
IČO: 
34 121 382
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
22.05.1995
 
Uložené listiny: 
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Rozhodnutie konateľa z 1.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 1.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.08.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.08.2009)
Výročná správa 2009 + Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 06.09.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 19.07.2011)
sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
súvaha v plnom rozsahu
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
príloha k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
výročná správa za r 2001
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Zápisnica z VZ 04.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Zápisnica z VZ 06.09.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Uznesenie č. 3/2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Uznesenie č. 04/2002 z VZ 04.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Uznesenie č. 05/2002 z VZ 04.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Vojtech Anetta, Trnava o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - František Bocán, Majcichov o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Dušan Husák, Šenkvice o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Anton Kozinka, Trnava o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Eva Krajčovičová, Svätý Jur o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Marieta Lajošová, Bratislava o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Helena Minarovičová, Trnava o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Ján Pavlech, Trnava o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prehlásenie spoločníka - Pavol Števula, Topolčianky o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Eva Krajčovičová, Svätý Jur na Michal Krajčovič, Svätý Jur
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Helena Minarovičová, Trnava na Ing. Milan Minarovič, Trnava
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Oznámenie o odstúpenie z funkcie konateľa - Anton Kozinka, Trnava
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prezenčná listina z VZ 04.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Prezenčná listina z VZ 06.09.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Pozvánka na VZ 04.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Pozvánka na VZ 06.09.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Kópia OP + sobášny list - JUDr. Marieta Okenková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Výpis z RT - František Bocán, Majcichov
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Podpisový vzor konateľa - Ing. František Bocán, Majcichov
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Uznesenie 01/2003 z VZ 18.03.2003
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Michal Krajčovič, Svätý Jur na Ján Pavlech, Trnava
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 24.09.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.09.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.09.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.09.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 24.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 01.10.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 01.10.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výročná správa rok 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Oznámenie výsledkov hlasovania o prijatí uznesení valného zhromaždenia (per rollam)
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - Vojtech Anetta
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - RNDr. Ján Pavlech
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - Ing. František Bocán
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - Ing. Dušan Husák
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - Margita Kozinková
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - Ing. Milan Minarovič
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Súhlas - Pavol Števula
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Geologické oprávnenie
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Osvedčenie o dedičstve 14D 30/2016, 10Dnot.39/2016-69
  (Dátum doručenia: 18.10.2016)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.10.2016)
Osvedčenie o dedičstve 14D 30/2016, 10 Dnot 39/2016-69
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Zápisnica z MVZ z 25.09.2020
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Prezenčná listina z MVZ 25.09.2020
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Podpisový vzor konateľa Dušan Husák
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Zápisnica z VZ z 26.06.2020
  (Dátum doručenia: 07.01.2021)
Vzdanie sa funkcie konateľa
  (Dátum doručenia: 07.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)