Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2253/S-Zbl

Obchodné meno: 
Mestské lesy, s.r.o.
 
Sídlo: 
Priemyselná 969/14
Krupina 963 01
 
IČO: 
31 616 798
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.10.1994
 
Uložené listiny: 
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
NZ 480/02
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
NZ 35207/2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
NZ 52677/2003
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
DODATOK č. 3
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
DODATOK č. 4
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 01.04.2005)
Dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 01.04.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.04.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Zakladateľská listina.
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Dodatok č. 6
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Zápisnica z VZ.
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Uznesenie z VZ.
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
správa auditora r. 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
auditorská správa
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 09.04.2009)
zápis. z val.zhromažd.
  (Dátum doručenia: 09.04.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Uznesenie z MVZ
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 16.11.2017)
Schválená UZ 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená UZ 2016 - pozn. - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
UZ 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
ÚZ 2017 - pozn. - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Prehlásenie člena dozornej rady - Macko.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Prehlásenie člena dozornej rady - Lukáčová.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Prehlásenie člena dozornej rady - Surovcová.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Uznesenie z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Prezenčná listina z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Prehlásenie člena DR.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 16.11.2017)
Prehlásenie konateľa + podp.vzor.zep
  (Dátum doručenia: 16.11.2017)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 16.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 14.02.2011)
zaklad. listina
  (Dátum doručenia: 13.02.2019)
podp.vzory
  (Dátum doručenia: 13.02.2019)
vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 13.02.2019)
rozhodnutie JS
  (Dátum doručenia: 13.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)