Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5658/B-Zbl

Obchodné meno: 
ELTODO SK, a. s.
 
Sídlo: 
Mokráň záhon 4
Bratislava 821 04
 
IČO: 
46 924 388
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.12.2012
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 13.2.2014
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 07.02.2013
  (Dátum doručenia: 15.02.2013)
Notárska zápisnica N 410/2013, Nz 18117/2013, NCRls 18513/2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podpisový vzor - Ing. Lukáš Hampl
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Ladislav Beran zo dňa 17.07.2015
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor- Hariclia Mona Sandescu zo dňa 17.07.2015
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.07.2015, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Notárska zápisnica N 125/20014, Nz 4124/20014, NCRls 4175/2014
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 5.8.2016
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
Stanovy akciovej spoločnosti z 18.4.2016
  (Dátum doručenia: 22.04.2016)
Notárska zápisnica N 355/2016, Nz 13060/2016, NCRls 13449/2016 z 15.4.2016, osvedčenie z valného zhromaždenia, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 22.04.2016)
Dodatok č. 1 znaleckého posudku č. 3/2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Znalecký posudok č. 11/2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Znalecký posudok č. 3/2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Stanovy z 21.4.2017
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Notárska zápisnica N 236/2017, Nz 12529/2017, NCRls 12788/2017 z 12.4.2017
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Úplné znenie stanov a.s. z 30.5.2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Rozhodnutie zo dňa 07.01.2013
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.3.2015
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Znalecký posudok č. 12/2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Výročná správa 2017 2. časť.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Výročná správa 2017.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka-schválenie UZ.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Rozhodnutie o znížení základného imania.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.05.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 22.05.2021)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 22.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)