Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10465/N-Zbl

Obchodné meno: 
General Plastic, a. s.
 
Sídlo: 
Priemyselný areál 3677
Kolárovo 946 03
 
IČO: 
36 547 301
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.05.2002
 
Uložené listiny: 
Správa audítora za r. 2005
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Podpisový vzor Ing. Veronika Šofranková
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
SZ
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Zmena SZ
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
ŽL
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Audítorská správa za r.2006,správa aud.o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.09.2008)
SZ - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.09.2008)
Zápisnica z VZ + PL
  (Dátum doručenia: 14.08.2008)
SZ - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.08.2008)
Čestné vyhlásenie konateľky JUDr.Marty Lehnertovej
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Rozhodnutie spoločníka + SZ
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Podpisový vzor - JUDr. Marta Lehnertová
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
SZ - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
Rozhodnutie o zmene obch.mena
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Účtovná závierka za r.2007,výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.04.2009)
Účtovná závierka za r. 2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
SZ - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.10.2009)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Rozhodnutie jedi. spol.
  (Dátum doručenia: 25.01.2011)
ŽO
  (Dátum doručenia: 25.01.2011)
SZ
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
Výročná správa za r.2010
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Rozhodnutie jedin. spol.
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Podpisový vzor - Jaroslav Fidrik, Ing. Veronika Šofranková, Ján Šofranko, JUDr. Mikuláš Trstenský CSc.
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Znalecký posudok č. 41/2012
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
zápisnica zo zasad. RVZ
  (Dátum doručenia: 12.02.2013)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za r.2012,výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
N 1549/2016 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 28.09.2016)
Zápisnica z VZ s prezenčnou listinou
  (Dátum doručenia: 28.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Jakub Poklemba
  (Dátum doručenia: 28.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Matúš Širocký
  (Dátum doručenia: 28.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva a predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
ŽO
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Zápisnica z VZ + PL
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
N 440/2017 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Osvedčenie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Vzdanie sa funkcie - JUDr. Milan Grega
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Vzdanie sa funkciej- Ing. Jakub Poklemba
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Vzdanie sa funkcie - Martin Šebest
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Vzdanie sa funkcie - Renáta Čechová
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.12.2017)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.05.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Licencia
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
ŽO
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
ŽO II.
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia o zmene stanov zo dňa 20.9.2018.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
úplné znenie stanov zo dňa 20.9.2018.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Vzdanie sa funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Podpisový vzor konateľa - František Doležal
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2019)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Podpisový vzor konateľa Bela Madariho
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.10.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.10.2003)
Podpisový vzor - Belo Madari
  (Dátum doručenia: 15.10.2003)
Zápisnica z VZ, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 05.03.2004)
Osvedčenie z VZ - N 268/2003
  (Dátum doručenia: 05.03.2004)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 05.03.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 05.09.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Účtovná závierka za r.2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2020
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Vzdanie sa funkcie členky dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)