Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  749/V-Zbl

Obchodné meno: 
PB Capital, a.s.
 
Sídlo: 
Mlynská 27
Košice 040 01
 
IČO: 
31 722 296
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.03.1996
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 22/2006, Nz 24861/2006, NCRls 24820/2006
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Živnostenský list č. OŽP-C/2005/07815-10/CR1
  (Dátum doručenia: 19.01.2007)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 22.6.2006 - 2x
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 25/2007, Nz 25867/2007, NCRls 25711/2007
  (Dátum doručenia: 06.03.2008)
Notárska zápisnica N 36/2007, Nz 44115/2007
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Notárska zápisnica č. N 36/2007, Nz 44115/2007, NCRls 43770/2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Audítorská správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 09.08.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Notárska zápisnica č. N 81/2013, Nz 16718/2013, NCRIs 17067/2013 - o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.02.2016)
Osvedčenie OU-KE-OZP1-2016/028157-2
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Notárska zápisnica N 178/2016, Nz 21091/2016, NCRls 21692/2016
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Listina prítomných na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na uznesenie z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na odvolanie člena Predstavenstva Ing. Pavla Barana, MSc.
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na voľbu člena Predstavenstva Ing. Pavla Barana, MSc.
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na voľbu člena Predstavenstva BA (Hons) Carla Marina De Castro Pereria, MBA
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na odvolanie člena Predstavenstva BA (Hons) Carla Marina De Castro Pereria, MBA
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na odvolanie člena Dozornej rady Tomáša Barana
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na odvolanie člena Dozornej rady Ing. Pavla Harčára
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na voľbu člena Dozornej rady Ing. Tomáša Barana
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Návrh na voľbu člena Dozornej rady Ing. Pavla Harčára
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Notárska zápisnica N 321/2016, Nz 42535/2016, NCRls 43499/2016
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Vyhlásenie o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 07.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára - N 153/2018 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Podpisový vzor prokuristu.asice
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Stanovy .asice
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Účtovná závierka + Výročná správa + Audítorska správa 1999
  (Dátum doručenia: 17.08.2000)
Výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 29.06.2001)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Notárska zápisnica a stanovy č. N 284/01, Nz 283/01
  (Dátum doručenia: 02.01.2002)
Audítorská správa 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 29.10.2002)
Aud. správa a výr. správa 2002 - fotokópia - 2x
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Audítorska správa 2001 + sumár výročnej správy + správa dozornej rady
  (Dátum doručenia: 23.09.2002)
Podpisový vzor člena dozornej rady: Žofia Kružičová
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica N 541/2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica N 443/2002, Nz 443/2002 zo dňa 26.9.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica N 394/2003, Nz 50229/2003 zo dňa 20.6.2003
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 3.5.2004
  (Dátum doručenia: 03.05.2004)
Notárska zápisnica N 200/2004, Nz 37712/2004 zo dňa 3.5.2004
  (Dátum doručenia: 03.05.2004)
Živnostenský list č. Žo-2005/07815/4/LEG
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Notárska zápisnica č. N 17/2005, Nz 24463/2005, NCRls 24119/2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Živnostenský list č. OŽP-C/2005/07815-12/CR1
  (Dátum doručenia: 07.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 44/2005, Nz 65609/2005, NCRls 64768/2005
  (Dátum doručenia: 07.02.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
ŽL č. OŽP-C/2008/00140-10až31
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Notárska zápisnica N 43/2008 z VZ
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Rozhodnutie predstavenstva o premene vkladov
  (Dátum doručenia: 10.08.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.08.2010)
Výročná správa + audítorska správa + účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Potvrdenie o ukončení podnikania č. ObU-KE-OZP1-2013/12796-00002
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Živnostenský list zo dňa 8.12.2005 + úradný záznam zo dňa 18.1.2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Výročná správa , Správa dozornej rady za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)