Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5705/B-Zbl

Obchodné meno: 
Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Ružinovská 3
Bratislava 821 02
 
IČO: 
31 411 878
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Deň výmazu: 
10.12.2015
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 569/02, N 604/02
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Kratochvíl, Nitra
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Richard Tomandl, Senec
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jaroslav Tabačár, Boriny
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Protokol o tajných voľbách
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Podpisový vzor člena DR - Olivér Šajdík, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Notárska zápisnica Nz 77169/03, N 727/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Podpisový vzor člena DR + preklad
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Konsolidovaná výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Podpisový vzor, Robert Gibber, North Hill, London.
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Súhlas s ustanovením do funkcie. Robert Gibber, North Hill, London.
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Notárska zápisnica Nz 48027/04, N 367/04
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Úradný záznam ŽL
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Rezignácia z funkcie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Zápis č. 37 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Matthew Elias Trilling, Tervuren
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Notárska zápisnica Nz 72866/04, N 626/04
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Výročná správa k 31.03.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva Juraj Méry, Bratislava
  (Dátum doručenia: 02.11.2005)
Zápis č. 41 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.11.2005)
Zápis č. 42 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.11.2005)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie
  (Dátum doručenia: 02.11.2005)
Podpisový vzor konateľa Andrew Wyatt Truscott, York
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Zápis č. 43 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Zápis č. 44 zo zasadnutia prestavenstva
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Protokol
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Notárska zápisnica N 449/2006, Nz 29890/2006, NCRls 29833/2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Zverejnenie
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Výročná správa + Účtovná závierka od 1.4.2005 do 31.3.2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Vyjadrenie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.08.2006)
Zápis č. 46 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Zápis č. 47 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Pavol Gajdoš, Nitrianske Hrnčiarovce
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Bertrand Rousseau
  (Dátum doručenia: 02.05.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva - Juraj Méry
  (Dátum doručenia: 02.05.2007)
Zápis č. 49 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.05.2007)
Zápis č. 50 zo zasadnutia predstavenstva 18.04.2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Notárska zápisnica N 161/07, Nz 29359/07, NCRls 29168/07 + Dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Oznámenie o vzadaní sa funkcie člena DR - Olivér Šajdik
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa + Účtovná závierka k 31.03.2007
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva - Pavol Gajdoš
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Zápis č. 53 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dušan Kuciak
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Zápisnica z MVZ 21.12.2007
  (Dátum doručenia: 15.01.2008)
Výročná správa za obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008 + Účtovná závierka k 31.3.2008 + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.08.2008)
N 186/08, Nz 33975/08, NCRls 33635/08 z 11.8.2008 - Osvedčenie 16. riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 25.08.2008)
Vyhlásenie z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 25.08.2008)
Stanovy - úplné znenie k 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 25.08.2008)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie z 18.12.2008 - Dušan Kuciak
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Zápis č. 56 zo zasadnutia predstavenstva 7.1.2009
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Písomné plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Zápis č. 56 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie - Dušan Kuciak
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Notárska zápisnica N 95/09, Nz 24356/09, NCRls 24757/09
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Výročná správa od 01.04.2008 do 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Zápisnica z 18. VZ 26.08.2010
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Výročná správa 01.04.2009 - 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Notárska zápisnica N 324/10, Nz 31604/10, NCRls 32080/10
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Správa audítora + Výročná správa k 31.03.2011 + Účtovná závierka k 31.03.2011
  (Dátum doručenia: 15.03.2012)
Zápisnica z 20. valného zhromaždenia z 21.9.2012
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
listina prítomných na 20. VZ
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Thierry Ernest Amédée Desesquelles
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Notárska zápisnica N 203/2012, Nz 33810/2012, NCRls 34510/2012
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Plnomocenstvo z 21.9.2012
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Výročná správa za obdobie od 1.4.2012 - 31.3.2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
výročná správa 01.04.2011 - 31.03.2012
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Znalecký posuok č.21/2014
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
podpisový vzor Matthew Trilling
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.07
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.07
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka k 31.7.2015.
  (Dátum doručenia: 08.12.2015)
Notárska zápisnica N 663/2015, Nz 33317/2015, NCRls 34059/2015 z 28.9.2015.
  (Dátum doručenia: 08.12.2015)
Znalecký posudok č. 14/2013
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Kúpna zmluva z 14.3.2013
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)