Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  27/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
 
Sídlo: 
pošta Baka
Jurová 930 04
 
IČO: 
00 191 493
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1976
 
Uložené listiny: 
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
Zápisnica z VČS 03.05.2002
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
Návrh uznesenia ČS 03.05.2002
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
Správa audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Zápisnica z ČS 14.03.2003
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Zápisnica zo zasadnutia kontr. komisie 17.03.2003
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Návrh uznesenia ČS 14.03.2003
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Podpisové vzory členov kontr. komisie
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Správa audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Zápisnica z VČS 28.05.2004
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Návrh uznesenia ČS 28.05.2004
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Správa audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
Správa o audite účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Zápisnica z ČS 30.05.2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Zápisnica z ČS 15.05.2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Prezenčná listina z ČS 15.05.2009 + Plnomocenstvá
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.01.2010)
Zápisnica z MČS 17.12.2009
  (Dátum doručenia: 08.01.2010)
Zápisnica z MČS 17.12.2009 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Záverečné uznesenie VČS 28.05.2010
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Zápisnica z VČS 28.05.2010
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva - MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.
  (Dátum doručenia: 17.08.2010)
Zápisnica z ČS 05.08.2010
  (Dátum doručenia: 17.08.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 31.08.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 20.09.2010)
Zápisnica z ČS 28.04.2011
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Zápisnica z čs
  (Dátum doručenia: 17.12.2012)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 17.12.2012)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Zápisnica z čs
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Odstúpenie z funkcie člena Jozef Both
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Július Petrovits
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva družstva PhDr. Katarína Rimóczyová
  (Dátum doručenia: 14.03.2014)
Prehlásenie družstva o skončení funkcie člena predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 14.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Úplné znenie Stanov družstva k 18.06.2014
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor 1. podpredsedu predstavenstva Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor 2. podpredsedu predstavenstva Vladimír Tvaroška
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Zoltán Pivoda
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Odstúpenie z funkcie podpredsedu predstavenstva Ing.Július Petrovits
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva PhDr. Juraj Handzo
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva JUDr. Marta Lehnertová
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Odstúpenie z funkcie člena kontrolnej komisie Ing. Ivana Mižičková, PhD.
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Výpis z uznesení zo zasadnutia predstavenstva družstva 18.06.2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia kontrolnej komisie družstva 18.06.2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze z 12.6.2015 o 14:00 hod.
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Listina prítomných + Plnomocenstvá na zastupovanie členov družstva
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Odstúpenie z funkcie člena a predsedu predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Odstúpenie z funkcie člena a 1.podpredsedu predstavenstva Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Zápisnica z NČS z 21.6.2016
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Prezenčná listina z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. Ľudovít Labanc
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ladislav Zsemlye
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. PhDr. Martina Žolnír, PhD.
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Jozef Görcs
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Marta Katonová
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. Július Petrovits
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Úplné znenie stanov k 06.06.2019
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze z 17.10.2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Pozvánka na členskú schôdzu 17.10.2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Prezenčná listina z členskej schôdze z 17.10.2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Réka Világi
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.08.2020)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze z 30.9.2020
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Prezenčná listina z členskej schôdze z 30.9.2020
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  27.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)