Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  840/V-Zbl

Obchodné meno: 
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
 
Sídlo: 
Lúčna 57
Košice - Šaca 040 15
 
IČO: 
36 168 165
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.12.1996
 
Uložené listiny: 
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/08160-2/CR1
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Súhlas s voľbou člena DR
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/08160-10/CR1
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 17289/2009, NCRls 17499/2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 24.11.2010)
Výročná správa 2010, dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Notárska zápisnica č. N 307/2013, NZ 37674/2013, NCRls 38370/2013 - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-KE-OZP1-2016/007771-2
  (Dátum doručenia: 28.01.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - PaedDr. Agnesa Janoková, MBA
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 20.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2018.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2018.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Odstúpenie z funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára - N 355/2018.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Podpisový vzor .zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 190718.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 220818.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo daň 040918.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 03.01.2019)
podpisovy vzor - M. Pišoja.zep
  (Dátum doručenia: 03.01.2019)
právoplatné rozhodnutie MZSR.zep
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
notárska zápisnica_stanovy_190718.zep
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
notárska zápisnica_stanovy_220818.zep
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Úplné znenie stanov spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Plnomocenstvo JUDr.Podolský
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Notárska zápisnica N 249/2005, Nz 47131/2005, NCRIs 46 628/05 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Notárska zápisnica č. N 161/2008, Nz 63023/2008, NCRls 62484/2008 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
Podpisový vzor – MUDr. R. Vetrák, MPH
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
Podpisový vzor – RNDr. T. Jurik, CSc.
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
Podpisový vzor – Ing. E. Krúpová
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
Prehlásenie s podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Naščák, MPH
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Výročná správa 2005, informácia o audite VS, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
Notárska zápisnica č. N 52/2006, Nz 16450/2006, NCRls 16338/2006 osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Notárska zápisnica č. N 57/2006, Nz 33017/2006, NCRls 32996/2006 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 21590/2007, NCRls 21492/2007 osvedčenie priebehu jednania RVZ
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 20.08.2008)
Výročná správa + správa o overení súladu 2008
  (Dátum doručenia: 04.11.2009)
Notárska zápisnica N 190/2015, Nz 28123/2015, NCRls 28768/2015 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.08.2015)
Notárska zápisnica N 11/2016, Nz 1633/2016, NCRls 1667/2016 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.01.2016)
Notárska zápisnica N 45/2016, Nz 6198/2016, NCRls 6370/2016 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Notárska zápisnica N 264/2017, NZ 10869/2017, NCRls 11098/2017 osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Návrh Zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 22.08.2019)
Notárska zápisnica N 252/2019 Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 13.11.2012)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Zápisnica o príprave, priebehu a výsledku voľby členov dozornej rady zo dňa 15.2.2022 a 16.2.2022.asice
  (Dátum doručenia: 21.03.2022)
Priebeh a výsledky volieb členov dozornej rady zo dňa 15.2.2022 a 16.2.2022.asice
  (Dátum doručenia: 21.03.2022)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady I - Karoľová.asice
  (Dátum doručenia: 21.03.2022)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady II - Ševčík.asice
  (Dátum doručenia: 21.03.2022)
Čestné vyhlásenie o skončení funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 21.03.2022)
Oznámenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 21.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 09.12.2013)
Súhlas ministra zdravotníctva SR č. 17632-2/2004-ORL
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Súhlas ministra zdravotníctva SR č. M/4853/2003
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Rozhodnutie MZ SR č. 5120/2003-ZS
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Rozhodnutie MZ SR č. 03955-1/2004-ORL
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Rozhodnutie Úradu verej. zdravotníctva SR č. HH SR/4573/2004/SOZPŽ
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Notárska zápisnica č. N 321/2004, Nz 64125/2004 osvedčenie o konaní RVZ
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Notárska zápisnica č. N 209/2003, Nz 41666/2003 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Súhlas s voľbou člena DR
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 345/2003, Nz 71655/2003 prehlásenie o priebehu a výsledkoch voľby člena DR
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 74/2005, Nz 13858/2005, NCRls 13689/2005 osvedčenie o priebehu a výskledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/06170/2/TOT
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Správa nezávislého audítora + výrok nezávislého audítora + VS 2003 2x
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Účtovná závierka (formulár na zverejnenie údajov z účtovnej závierky v OV) + príloha k ÚZ + výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Výročná správa + správa audítora + formulár na zverejnenie údajov v OV + príloha k ÚZ 2000
  (Dátum doručenia: 17.05.2001)
Výročná správa + formulár na zverejnenie ÚZ v OV 1999
  (Dátum doručenia: 21.03.2000)
Výročná správa + Obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát 1998
  (Dátum doručenia: 12.01.1999)
Obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát 1997
  (Dátum doručenia: 04.03.1998)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva 2.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva 1.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Substitučné plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Substitučné plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Plnomocenstvo pre AKTC, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena.zep
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2020)
splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2020)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady - MUDr. Ján Richnavský, PhD.
  (Dátum doručenia: 03.02.2020)
Volebný poriadok pre voľbu člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti
  (Dátum doručenia: 03.02.2020)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 03.02.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 05.03.2019)
rozhodnutie KSK o povoleni prevadzkovat zdravotnicke zariadenie.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
potvrdenie o ukonceni podnikania.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Osvedčenie OU-KE-OZP1-2017/018358-2
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady - Mgr. Ľubomíra Karoľová
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Zápisnica o príprave, priebehu a výsledku voľby člena Dozornej rady spoločnosti
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Zápisnica z dozornej rady č. 1/2017
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.01.2015)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Podpisový vzor .zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica .zep
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 1074/2007-RU20-2532 - oprava chyby v písaní
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Rozhodnutie MZ SR č. 13219-4/2007-OP
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 4946/2006-RU20-33317
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Účtovná závierka a výr. správa 2002 - fotokópia - 2x
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Výročná správa + správa nezávislého audítora za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 27.04.2005)
Riadna účtovná závierka k 31.12.2006 schválená audítorom a návrh rozdelenia zisku za rok 2006, výročná správa za rok 2006 a stanovisko audítora k výročnej správe spoločnosti - 1x
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - FL.asice
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice.asice
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  04.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)