Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  21244/B-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
ABO, a.s.
 
Registered seat: 
Haanova 33
Bratislava 851 04
 
Identification number (IČO): 
35 783 176
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
02/28/2000
 
Collection of documents: 
Súvaha za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2005)
Výkaz ziskov a strát za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2005)
účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/24/2006)
Zápisnica z mimoriad. VZ z 7.2.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2006)
účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2007)
Súvaha + výkaz za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/23/2009)
účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2008)
Súvaha a výkaz za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2010)
Súvaha a výkaz za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2009)
ZL_1
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2012)
Rozhodnutie_1
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2012)
ZL_2
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2012)
Rozhodnutie_2
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2012)
Listina pritomnych
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2012)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2012)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 08/27/2012)
Rozhodnutie o zmene právnej formy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2012)
Date of updating data in databases:  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person