Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  32/T-Zbl

Obchodné meno: 
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo
 
Sídlo: 
Körtvélyešská 490/30
Vrakúň 930 25
 
IČO: 
00 191 752
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
03.11.1949
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Vyjadrenie názoru audítora
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Audítorská správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
CASH FLOW za rok 2002
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Vyjadrenie názoru audítora
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Zápisnica z VČS 29.11.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Prezenčná listina z ČS 29.11.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.12.2003)
Dodatok č. 8 k stanovám
  (Dátum doručenia: 12.12.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Správa nezávislého audítora pre predstavenstvo
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Správa audítora o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Správa audítora o overení výročnej správy 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného vkladu zo slovenskej meny na eurá a o zmene stanov družstva z 30.10.2008
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky 2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Správa audítora + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Dodatok č. 10 k stanovám
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Správa audítora o overení výročnej správy 2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Dodatok č. 11 k stanovám
  (Dátum doručenia: 10.06.2013)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.06.2013)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Dodatok č. 12 k stanovám
  (Dátum doručenia: 02.05.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 02.05.2014)
Dodatok č. 13 k stanovám
  (Dátum doručenia: 06.03.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.03.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva František Jerábek
  (Dátum doručenia: 06.03.2015)
Podpisový vzor člena predstaventva Eva Kissová
  (Dátum doručenia: 06.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 9.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 8.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Podpisový vzor konateľa Attila Bašternák
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Dodatok č. 15 k stanovám
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Notárska zápisnica N 429/2017, NZ 14501/2017
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Notárska zápisnica N 429/2017, NZ 14501/2017
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 8.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 8.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Zápisnica z VČS z 12.12.2018
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Prezenčná listina z VČS z 12.12.2018
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Zápisnica z ČS z 18.10.2019
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Attila Bašternák
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Béla Kürthy
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Karol Rákóczi
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Marcel Tóth
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Pavel Šandera
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Prezenčná listina z ČS z 18.10.2019
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 4
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 5
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 6
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 7
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 8
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
opravená Zápisnica z ČS z 18.10.2019
  (Dátum doručenia: 13.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Zápisnica z členskej schôdze z 18.10.2019
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)