Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2550/B-Zbl

Obchodné meno: 
Tetra Pak, a.s.
 
Sídlo: 
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08
 
IČO: 
36 219 274
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.03.1997
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 426/02 zo dňa 6.9.2002
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Plná moc udelená JUDr. Oľge Pagáčovej dňa 6.9.2002
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Podpisový vzor členov predstavenstva - Ing. Karel Netolický, Ing. Pavel Němeček, Ing. Anton Magyar
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Podpisový vzor členov dozornej rady - Kjeld Lykke Christensen, Jorge Montero, Ing. Jaroslav Burget
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Výpis z obchodného registra pri OS Hochheim am Main - HRB 18270 zo dňa 15.11.2001
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Výročná správa za r. 2001
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2004
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Plná moc - úradne overený preklad z anglického jazyka
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Podpisový vzor - Alfred Zopf - preklad z jazyka anglického
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2004
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Živnostenský list zo dňa 27.1.1993
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
OÚ živnostenský odbor - úradný záznam zo dňa 18.10.2000
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
Rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia zo dňa 27.10.2000
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa zo dňa 13.8.2001
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
Notárska zápisnica N 87/97, Nz 84/97 zo dňa 12.3.1997
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
Spoločenská zmluva k 12.11.2004
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Účtovná závierka za rok 2003, daňové priznanie za rok 2003
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Účtovná závierka za rok 2002, daňové priznanie za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 10.11.2005
  (Dátum doručenia: 07.12.2005)
Plná moc z dňa 4.11.2005
  (Dátum doručenia: 07.12.2005)
Podpisové vzory - Roman Straka, Enrique Cotado
  (Dátum doručenia: 07.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Splnomocnenie - JUDr. Oľga Pagáčová + preklad
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Zápisnica z riadneho VZ z 27.6.2005
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Notárska zápisnica N 100/2006, Nz 15063/2006, NCR1s 14946/2006 z 20.4.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Úplné znenie stanov z 25.4.2006 + Preklad
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Podpisový vzor - Hans-Dieter Arnold
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 30.7.2008
  (Dátum doručenia: 22.09.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia 19.6.2008, plnomocenstvo, výročná správa 2007, výpis z OR, účtovná závierka a správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2009, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Plnomocenstvo pre JUDr. Oľga Pagáčová
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Vyhlásenie zo dňa 05.05.2010
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Súvaha a výkaz za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
výročná správa za rok 2011, zápisnica VZ, vyhlásenie, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2012)
zápisnica z VZ vo forme NZ zo dňa 16.04.2012
  (Dátum doručenia: 30.04.2012)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.11.2012)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2013
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2013
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
správa audítora zo dňa 14.03.2013
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
plná moc zo dňa 30.04.2013
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 15.5.2013
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Rozhodnutie akcionára z 3.4.2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 13.3.2009, Vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 26.5.2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, Výročná správa a rok 2009, Správa o overení súladu zo dňa 15.04.2010
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Vyhlásenie štatutára.zep
  (Dátum doručenia: 11.05.2017)
Rozhodnutie akcionára z 29.9.2014
  (Dátum doručenia: 26.11.2014)
Podpisový vzor - Roman Straka
  (Dátum doručenia: 06.03.2014)
Rozhodnutie akcionára z 25.2.2014
  (Dátum doručenia: 06.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
úplné znenie stanov zo dňa 16.04.2012
  (Dátum doručenia: 30.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)